UNOSOM II – Somalia

Samtidigt som klanstrider härjade i Somalia 1991 utbröt en långvarig svältkatastrof som drabbade 4,5 miljoner människor varav omkring 300 000 avled. Under tiden april 1992–mars 1993 verkade United Nations Operation in Somalia – UNOSOM i Somalia. 50 militära observatörer, 3 500 soldater med säkerhetsuppgifter och 800 man logistik utgjorde det militära inslaget i UNOSOM.

Uppgiften var att övervaka avtalet om eldupphör mellan de stridande klanerna i Mogadishu, att ge skydd och säkerhet för FN personal, utrustning och förråd vid flygfält och hamn i Mogadishu samt att eskortera humanitära konvojer från hamnar till distributionsplatser i staden och dess omedelbara närhet. I augusti 1992 utökades mandatet till att omfatta skydd för humanitära konvojer och distributionsplatser över hela Somalia. 

Situationen förvärrades och i december auktoriserade Säkerhetsrådet att villiga medlemsstater fick organisera UNITAF för att skapa en säker omgivning för att kunna leverera den humanitära hjälpen. Sverige deltog med ett fältsjukhus i den USA-ledda operationen Unified Task Force. UNITAF arbetade tillsammans med UNOSOM I. Under SO02 tjänstgöring avvecklades UNITAF och ledningen övergick till FN. 

Sjukhuskompaniet SO02 övergick från UNITAF till UNOSOM II i mars 1993.UNOSOM:s uppgift var att etablera säkra förhållanden för humanitär assistans, vidare att genom avväpning och försoning stödja säkra förhållanden. 

Redan i maj utsattes UNOSOM:s personal för bekämpning med dödsoffer som följd. I oktober 1993 genomförde USA en nationell operation för att försöka ta klanledaren Aidid tillfånga. Operationen misslyckades och medförde amerikanska förluster. USA drog sig ur under 1994 och FN beslöt att avveckla operationen 1995 utan att ha uppnått mandatets målsättning.