OSCE – Georgien

I syfte att öka stabiliteten i Georgien genomförde OSSE övervakning av gränsområdet. Observatörerna var obeväpnade men skyddades av georgisk beväpnad personal. Efterhand tillkom ytterligare gränser att övervaka.