OSCE – Georgien

I syfte att öka stabiliteten i Georgien genomförde OSSE övervakning av gränsområdet. Observatörerna var obeväpnade men skyddades av georgisk beväpnad personal. Efterhand tillkom ytterligare gränser att övervaka.

Fakta

OSCE Border Monitoring Operation in Georgia

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt åtta gränsövervakare

Geografiskt område: Georgien, gränsen mot Tjetjenien (från 1999), gränsen mot Ingusjien (från 2002) och gränsen mot Dagestan (från 2003)

Högkvarter: Tbilisi

Mandat: OSSE permanenta råds beslut december 1999, december 2001 och december 2002

Etablerad: December 1999 till 31 december 2004.

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 85–148 gränsövervakare (lägre antal vintertid)

Omkomna: Okänt (ingen svensk)