Bosnien-Hercegovina - EUFOR

Sammanlagt har över 15 000 svenskar deltagit i Försvarsmaktens insats i Bosnien-Hercegovina mellan 1992 och 2008. Från november 2012 till september 2016 bestod det svenska deltagandet av två stabsofficerare samt instruktörer och rådgivare.

Svenska soldater på patrull i bosnisk by under BA03.
Svenska soldater på patrull i bosnisk by under BA03.
Svenska soldater i BA03 på patrull i en bosnisk by. Foto: Sven-Åke Haglund/Försvarsmakten

Efter ingripande från USA och Nato upphörde striderna i Bosnien i december 1995. Under en längre tid därefter hade Nato trupper i landet som sedan ersattes av Eufor, European Union Force in Bosnia – Operation Althea, i december 2004.

Eufors huvuduppgifter var att bidra till en trygg och säker omgivning i Bosnien genom att övervaka efterlevnaden av Dayton-avtalet och hjälpa till med uppbyggnaden av ett stabilt, livskraftigt, fredligt och multietniskt Bosnien-Hercegovina. Man medverkade dessutom till att skapa en säkerhetsmiljö där polis kunde verka mot organiserad brottslighet. Därtill stödde Eufor den internationella Krigsförbrytartribunalen genom att omhänderta de anklagade.

Sommaren 2007 genomförde en svensk enhet djupminröjning i Bosnien genom ett avtal mellan Sverige och Bosnien. Enheten inordnades dock av praktiska skäl under Altheastyrkan.

Eufors uppdrag utökades från och med 2010 till att även omfatta utbildning och utveckling av Bosnien-Hercegovinas väpnade styrkor till en nationell institution utan etniska motsättningar. Dessutom arbetar Eufor tillsammans med övriga delar av det internationella samfundet för att reducera riskerna med kvarvarande ammunitions- och vapenlager.

Sedan november 2012 bidrog Sverige med två stabsofficerare i Eufors högkvarter i Sarajevo som stöttade och koordinerade den bosniska armén med utbildning från medlemsländer inom och utanför EU. Utöver dessa bidrog Sverige till utbildnings- och utvecklingsinsatserna genom instruktörer och rådgivare i så kallade Mobile Training Teams. Försvarsmaktens bidrag avslutades i september 2016.