Eufor – Tchad

Ända sedan Tchad blev självständigt år 1960 har landets befolkning plågats av inbördeskrig och diktatur. Läget förvärrades under 2000-talet och under sex månader deltog Försvarsmakten i arbetet att skapa fred och stabilitet i ett av Afrikas fattigaste länder.

20080316 N'Djamena, Tchad

Det svenska EU-förbandet TD01 väcker stort medialt intresse. Under söndagen följde franska TV24 och den belgiska försvarsmaktens informationsavdelning en grupp under en fotpatrull i närheten av Camp Europa i Tchads huvudstad N'Djamena.

Foto: Marcus Olsson/Combat Camera
20080316 N'Djamena, Tchad

Det svenska EU-förbandet TD01 väcker stort medialt intresse. Under söndagen följde franska TV24 och den belgiska försvarsmaktens informationsavdelning en grupp under en fotpatrull i närheten av Camp Europa i Tchads huvudstad N'Djamena.

Foto: Marcus Olsson/Combat Camera
Fotpatrull i närheten av Camp Europa i Tchads huvudstad N'Djamena. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten

I september 2007 beslutade FN:s säkerhetsråd att tillåta närvaro i Centralafrikanska republiken och Tchad. Eufor, Europeiska unionens styrkor, fick i uppdrag att skapa fred och stabilitet i området, som gräsar mot Darfur, den oroliga delen av Sudan.

Insatsen var en del i ett bredare EU-engagemang i regionen kring Darfur, där arbete för att främja fred, säkerhet, utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna pågick. Eufors roll var även att förbereda insatsen av planerade FN-poliser i området.

Amfibieregementet, Amf 1, fick i uppdrag att bilda och utbilda ett av insatsens förband, TD 01. När den svenska regeringen beslutade om en förlängning av insatsen lämnade TD01 över till det nya förbandet TD01/F – där F står för förlängning. Förbandens uppgift varierade något, men det övergripande målet med Sveriges närvaro var att bidra till en stabil och konfliktfri närvaro för hjälporganisationerna i området. Förhoppningen var att de i sin tur skulle kunna hjälpa de cirka 500 000 flyktingar som fanns i området.

I mars 2009 överlämnade Eufor ansvaret till Minurcat och det svenska deltagandet avslutades helt sommaren 2009.

EUFOR Tchad 

Geografiskt område: Tchad och Centralafrikanska republiken

Operativt högkvarter: Mont-Valerién, Paris

Bakre styrkehögkvarter: N´Djamena, Tchad

Främre högkvarter: Abéché, Tchad

Mandat: Säkerhetsrådet 2134 (2015)

Etablerad: Januari 2008 – mars 2009