UNTAES – Kroatien

Regionen i nordöstra Kroatien var föremål för en gränsdragningstvist mellan Kroatien och Serbien. I november 1996 överenskom parterna att området tillhörde Kroatien.

Avtalet begärde att FN skulle administrera området under ett år för att underlätta demilitarisering, stödja flyktingars återvändande, skapa en ny poliskår samt att organisera och genomföra allmänna val. UNTAES grupperades på Kroatiens gräns mot Serbien.

Fakta

UNTAES – United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt 21 poliser. Håkan Jufors var chef för UNTAES poliser mars till augusti 1996.

Geografiskt område: Kroatien (östra Slavonien, Baranja och västra Sirium)

Högkvarter: Vukovar

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1023 (1995) med flera

Etablerad: Januari 1996 till januari 1998

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 457 poliser (oktober 1996).

Omkomna i UNTAES: 11 personer (ingen svensk)