UNTAES – Kroatien

Regionen i nordöstra Kroatien var föremål för en gränsdragningstvist mellan Kroatien och Serbien. I november 1996 överenskom parterna att området tillhörde Kroatien.

Avtalet begärde att FN skulle administrera området under ett år för att underlätta demilitarisering, stödja flyktingars återvändande, skapa en ny poliskår samt att organisera och genomföra allmänna val. UNTAES grupperades på Kroatiens gräns mot Serbien.