OSCE – Kosovo

Insatsen syftade till att bygga upp demokratisering, mänskliga rättigheter, valfunktioner samt genomföra polisutbildning. Fram till december 2005 hade omkring 7 000 poliskadetter genomgått utbildning.

Fakta

OSCE Mission in Kosovo

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Åtta poliser juni till december 1999

Geografiskt område: Kosovo

Högkvarter: Pristina

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1244 (1999) godkände insatsen. OSSE permanenta råds beslut 305 (1999).

Etablerad: Juni 1999

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 310 internationell stab inklusive poliser