OSCE – Kosovo

Insatsen syftade till att bygga upp demokratisering, mänskliga rättigheter, valfunktioner samt genomföra polisutbildning. Fram till december 2005 hade omkring 7 000 poliskadetter genomgått utbildning.