”Tack för era arbetsinsatser och gedigna arbete”

Försvarsministern Peter Hultqvist (S), besökte i veckan Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga.

Ett sjukvårdsmoment visas, här är det delar ur Kustjägarkompaniet som omhändertar en
Ett sjukvårdsmoment visas, här är det delar ur Kustjägarkompaniet som omhändertar en "skadad"
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Försvarsministern passade på att titta på soldaternas utrustning
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Med vid besöket var även Marinette Radebo och Annelie Gregor, här följer de sjukvårdsmomentet ombord
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Peter Hultqvist ställde många frågor till personalen, bland annat undrade han vad som attraherade dem till Försvarsmakten
Förbandschefen, Peder Ohlsson och ställföreträdande bataljonchefen, Anders Åkermark, berättade om förbandets verksamhet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Syftet med besöket var flera, dels ville han personligen tacka personalen för de insatser som gjordes i samband med den marina underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Han ville också under besöket se vad som fungerade bra och vilka eventuella svagheter som behöver extra fokus för att underlätta personalens fortsatta arbete för att kunna lösa ställda uppgifter.

Under besöket fick Försvarsministern därför både muntliga genomgångar såväl som praktiska förevisningar. Under andra amfibiebataljonens praktiska förevisning, följde Peter Hultqvist med i en av stridsbåtarna när den löste uppgifter. Efter förevisningen träffade Försvarsministern soldater och officerare där han fick tillfälle att tacka dem för deras insatser och samtidigt ställa frågor kring deras dagliga arbete.

– Jag vill å mina vägnar och regeringens, tacka för era arbetsinsatser och gedigna arbete i samband med den marina underrättelseoperationen. Det var en intensiv vecka och det var extremt viktigt att operationen genomfördes på ett grundligt sätt, och det gjordes den. Det är också viktigt att markera både internt i Sverige men också internationellt att vi värnar om vår integritet, sa Peter Hultqvist

Efter besöket på Amfibieförbandet fortsatte eftermiddagen hos Fjärde sjöstridsflottiljen.