Röjdykardivisionen

Vid röjdykardivisionen i Skredsvik utbildas en grupp särskilt utvalda sjömän och officerare till marinens röjdykare.

Röjdykare i vattnet vid RHIB
Röjdykare i vattnet vid RHIB
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Röjdykardivisionen på övning, EODEX11 i Ramsund, nordnorge.
genrebildFM
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten

Röjdykarna jobbar med att lokalisera och röja sjöminor och ammunitionseffekter i svenska och internationella vatten. Röjdykardivisionen bidrar även med personal till försvarsmaktens samlade ammunitionsröjningsförmåga på land genom divisionens EOD-grupper (Explosive Ordnance Disposal – ammunitionsröjning). Deras förmågor är efterfrågade och de deltar regelbundet i internationella insatser där de röjer oexploderad ammunition och hemmagjorda bomber.  Röjdykardivisionen har sin bas i Skredsvik, vid Gullmarsfjorden. Basens ligger väderskyddad och med omedelbar tillgång till det vattendjup som behövs för utbildning av röjdykare till 57 meters djup. Med varierande terräng finns det goda möjligheter till utbildning och dykning.

Historik

År 1952 lade Rolf Hamilton grunden till dagens röjdykardivision då han startade den första svenska militära dykarskolan. Hamilton, genomförde den amerikanska marinens dåvarande röjdykarutbildning, nuvarande Navy Seals UDT (Underwater demolition training) i USA. Vid hemkomst förlade han utbildningen till Skredsvik på västkusten, som sedan dess varit röjdykarnas hemvist.

Bli röjdykare

Vill du jobba med ett spännande varierande jobb? Är du sugen på en utmanande utbildning som kommer att testa din fysik, ditt psyke och din samarbetsförmåga? Då ska du söka dig till röjdykardivisionen. Om du har frågor angående röjdykare och hur du får detta som ett yrke, så kontakta oss på; blirojdykare@mil.se

Röjdykarutbildning

För att bli uttagen som röjdykare måste man frivilligt söka till utbildningen. En fyra dagar lång kompletterande prövning för röjdykare sker i Karlskrona vid fyra till fem tillfällen per år. De som klarar kraven påbörjar sin utbildning i januari månad. Examen genomförs under sommaren vartefter man placerar röjdykarna ombord på minröjningsfartyg eller vid mobila röjdykargrupper där man genomför och praktiserar sin tjänst som röjdykare. Nästa röjdykarutbildning startar 2019.

Officerare

Officerare kan oavsett bakgrund övergångsutbildas både till röjdykare och till att ingå sjöstridsflottiljens växande EOD-funktion. Ett övergångsprogram för intresserad personal som redan är yrkes- eller reservofficer utformas efter den individuella bakgrunden.

Fjärde sjöstridsflottiljen
Fakta Fjärde sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 4.sjöstridsflj
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 550
Så har vi räknat