132:a säkerhetskompani sjö

Inom varje försvarsgren finns säkerhetsförband utbildade för att upptäcka och avvärja säkerhetshotande verksamhet. Dessa hot kan förekomma i hela konfliktskalan från fred till krig.

Det ställer stora fysiska och psykiska krav på personalen som ingår i kompaniet, och på hundarna
Det ställer stora fysiska och psykiska krav på personalen som ingår i kompaniet, och på hundarna
Det ställer stora fysiska och psykiska krav på personalen som ingår i kompaniet, och på hundarna. Foto: Mikael Jakobsson/Försvarsmakten

Säkerhetshoten kan bestå av allt från kriminalitet till sabotage och terrorism.

För att upptäcka dessa hot använder vi egna och andra förbands underrättelser och gör en analys av läget för att därefter anpassa vår taktik. Informationsinhämtning inom eget förband genomförs i form av egen spaning, patrullering och samverkan med civilbefolkningen etc.

132:a säkerhetskompani sjö som är stationerat i Göteborg, är specialiserat på att lösa sina uppgifter i skärgårdsmiljö och där land möter hav. Förbandet har möjlighet att förflytta sig såväl på land som på vatten.

För att lösa uppgifter i denna typ av miljö krävs soldater med god fysik och psykisk status, stor flexibilitet och stort ansvarstagande. Soldaterna arbetar ofta långt ut i skärgården under långa perioder. Kompaniet är indelat i kompaniledning, stab- och trosspluton, två säkerhetsplutoner och en spaningspluton.

Fakta Stockholms amfibieregemente - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 850
Så har vi räknat