17:e bevakningsbåtkompaniet

17:e bevakningsbåtkompaniet är ett fristående krigsförband som tillhör Amfibieregementet. Kompaniet är direkt underställd marintaktisk chef.

Bordningstroppen ingår i 17:e bevakningsbåtkompaniet som tillhör Amfibieregementet.
Bordningstroppen ingår i 17:e bevakningsbåtkompaniet som tillhör Amfibieregementet.
I 17:e bevakningsbåtkompaniet ingår bordningstroppen. Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Vid flera tillfällen har personal och fartyg från 17:e bevakningsbåtkompaniet ingått i den EU-ledda insatsen Operation Atalanta.
Vid flera tillfällen har personal och fartyg från 17:e bevakningsbåtkompaniet ingått i den EU-ledda insatsen Operation Atalanta. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Minsprängning med blivande minörer på Bevakningsbåtkompaniet.
Bevakningsbåtarna har förmåga att genomföra inomskärs ubåtsjakt. Till sin hjälp kan båtarna bland annat använda minor och sjunkbomber. Foto: Frivilliga flygkåren
Bordningstroppen ingår i 17:e bevakningsbåtkompaniet som tillhör Amfibieregementet.
Bordningstroppen ingår i 17:e bevakningsbåtkompaniet som tillhör Amfibieregementet. Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten

Krigsförbandet är en aktiv del i amfibiesystemet och marinen som helhet. Kompaniets huvudsakliga uppgifter är strid på och under ytan, sjötrafikkontroll och hamnsäkerhet. Bevakningsbåtkompaniet har tre unika förmågor för marinen; inomskärs ubåtsjakt med bevakningsbåtar, minstrid med kontrollerbara minor och bordning.  Förbandet ska kunna fungera ihop med både amfibieförband och sjöstridsflottiljer och befinner sig därför i gränslandet inom marinen.

Kompaniet är grupperat vid Käringberget i Göteborg och ingår i Göteborgs garnison.

Kompaniets huvuduppgifter är att:

  • Strida mot överskeppnings- och landstigningsföretag
  • Övervaka och bevaka havs- (och luftområde) samt avvisa kränkningar
  • Skydda marint basområde eller hamn
  • Strida mot en motståndare som är utrustad med snabba mindre motorbåtar, ubåtar, miniubåtar, undervattentransportörer eller dykare

I kompaniet ingår följande enheter:

Stabstropp

Stabstroppen är främst en betjäningsenhet för kompaniledningen och dess stab. Troppen bemannar kompaniets ledningsfartyg HMS Skaftö.

Närskyddstropp

Närskyddstroppen är kompaniets huvudsakliga markstridsresurs för exempelvis strid och bevakning. Närskyddstroppen ska också kunna stödja övriga plutoner och troppar i deras huvudtjänst. Troppens soldater är tidvis tjänstgörande.

Bevakningsbåtpluton

Kompaniets fem bevakningsbåtar finns på kompaniets största pluton. Bevakningsbåtarnas uppgifter består av ubåtsjakt, bevakning av ett område på och under ytan och sjötrafikkontroll.

Sensorpluton

Sensorplutonen är kompaniets slagkraftigaste enhet. Plutonen genomför främst underrättelseinhämtning med undervattensensorer, inomskärs ubåtsjakt samt strid mot yt- och undervattensmål med kontrollerbara minor.

Bordningstropp

Troppens främsta uppgift är att fysiskt kontrollera fartygs status. Troppen löser även andra uppgifter såsom sök av infrastruktur, spaning och undsättning i maritim miljö. Bordningstroppen har flera gånger utgjort en viktig resurs till marinens insatser utanför Somalia.

Trosstropp

Trosstroppen är kompaniets underhållsenhet och försörjer kompaniet med bland annat förnödenheter, reparationer och sjukvård.

Fakta Stockholms amfibieregemente - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 850
Så har vi räknat