Västra militärregionen

Västra militärregionen omfattar Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län. Regionens stab finns i Skövde och överste Peter Hederstedt är chef för Västra militärregionen.

Patrull i centrala Göteborg under samverkansövningen Emerentia 15 i Göteborg. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Staben leder insatser vid exempelvis större olyckor eller i krig.

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

  • Samverka med regionala och lokala aktörer, såsom länsstyrelser, kommuner och landsting
  • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst inom regionen
  • Leda underställda hemvärns- och insatsförband
  • Genomföra regional försvarsplanering och stödja högre chef med försvarsplanering
  • Stödja operativ och taktisk chef som löser uppgift inom regionen

I regionen hittar du enheterna:

 Inom regionen finns även lokal representation av förbanden:

Fakta Västra militärregionen

Förkortning: MR V
Ort: Skövde
Personal: 150
Så har vi räknat

Kontaktuppgifter

Regional stab väst
Box 604
541 29 Skövde

0500-465000

e-post: mrv-stab@mil.se

Kommunikationschef
Jessica Dahlberg
0734-272 66 7