Från militärmusiker till officer

Tobias Bjelovuk studerar just nu första kullen av Särskild officersutbildning, Sofu. Tobias har jobbat som civilanställd trumpetare vid Livgardets dragonmusikkår i över tio år, men nu väljer han att byta karriär.

Tobias packar ner sina trumpeter för sista gången. Foto: Foto: Christian Ekstedt/Försvarsmakten

Tobias började sin musikkarriär i Älmhult som 5-åring och visste tidigt att han ville bli musiker. Efter estetiskt gymnasium och musicerande i Hemvärnet gjorde han värnplikten i Arméns musikkår för att sedan fortsätta högre musikaliska studier.

Efter det har Tobias jobbat som trumpetare i Livgardets dragonmusikkår men eftersom karriärmöjligheterna som musiker är begränsade och Tobias ville vidareutvecklas inom Försvarsmakten valde han att byta bana.

Snabbt beslut

– Att jobba som musiker betyder att man har ett mycket större eget ansvar. Varje parad, ceremoni och konsert är en skarp uppgift och man måste leverera varje gång. Som officer har man mer styrd verksamhet och mindre tid för egna förberedelser, tror Tobias.

Tobias Bjelovuk studerar just nu första kullen av Särskild officersutbildning, Sofu. Tipset om Sofu fick han av en kollega bara tre dagar innan ansökningstiden gick ut, men eftersom Tobias funderat ett tag på karriärbyte behövde han inte tänka länge. Han tog chansen och skickade in ansökan. Något han ännu inte ångrat.

Sofu är en förkortad officersutbildning på ett år för dig som har en kandidatexamen eller högre utanför Försvarsmakten och inom ett kompetensområde Försvarsmakten bedömer ha nytta av. Den vanliga officersutbildningen är tre år men eftersom de som söker Sofu redan har en kandidatexamen har man gjort en förkortad och anpassad utbildning.
C-uppsatsen är till exempel en sak man tagit bort, eftersom alla som kommer in redan gjort den.

Ny bild av Försvarsmakten

Synen på Försvarsmakten har ändrats till det bättre sedan Tobias började studera.

– Man får en helt annan förståelse för saker och ting och man ser hur mycket som görs för att förändra
Försvarsmakten till en modern och bra arbetsplats för alla, säger Tobias.

När vi träffar Tobias är han mitt uppe i sluttampen på sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, men under året har de bland annat läst taktikkurser, ledarskapsutbildningar, stridsutbildning med skarp ammunition, muntlig stridsutbildning, militärteknik och han har givetvis gjort det obligatoriska fallskärmshoppet. På frågan om hans bästa minne från utbildningen svarar Tobias med ett leende på läpparna:

– Känslan efter fallskärmshoppet, med betoning på efter.

Olika orter

Utbildningen har varit utspridd på flera platser i landet och eftersom utbildningen riktar sig till personer som redan har en högskoleexamen har de flesta familjer.

Det kan så klart vara tufft att vara borta från nära och kära menar Tobias som säger att man måste vara överens inom familjen innan man hoppar på en sådan grej, det tar mycket tid från familjen.

Examen är den 28 juni från Karlberg och efter semestern kommer Tobias att fortsätta sin VFU på Logistikskolan i Skövde där han blir färdig i februari 2020. Vad som händer efter det får framtiden visa.

– Så vitt jag vet blir jag den enda officeren med en musikhögskoleutbildning och flera års arbetslivserfarenhet av militärmusikyrket i ryggen, så ett jobb i det spåret ligger ju nära till hands, säger Tobias.

 

Läs mer: Officersutbildning för dig med akademisk bakgrund