Managementenheten (ManE)

Managementenheten är en utbildningsenhet vid Militärhögskolan Karlberg som har till uppgift att leda och samordna yrkes- och befattningskurser inom management- och förvaltningsområdet.

Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten
Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten
Managementenhetens personal finns i byggnad Gamla Mässen. Foto: Sophie Strömstedt Segerdahl/Försvarsmakten

Enhetens målgrupper finns bland alla anställda i Försvarsmakten och de som arbetar i Försvarsmaktens processer.

Managementenheten vänder sig till alla nivåer. Från grundläggande nivå till chefsnivå, där det är medarbetarens befattning och roll som är styrande för om den anställda tillhör enhetens målgrupper.

På denna sida finns Managementenhetens kursutbud samt en tillhörande ansökningsblankett för externa medarbetare utanför Försvarsmakten.  

Observera att förändringar sker fortlöpande i kursutbudet, med nya behov och förändrade förutsättningar. Den mest aktuella informationen finns alltid i Försvarsmaktens system, Prio. Finns inte tillgång till systemet, bör kursdatum med mera kontrolleras med aktuell kurschef/kontaktperson, för att vara säker på att kursen genomförs som det står.

Militärhögskolan Karlberg
Fakta Militärhögskolan Karlberg
  • Förkortning: MHS K
  • Ort: Solna
  • Personal: 200
Så har vi räknat