Regionens stab finns vid Livgardet i Kungsängen norr om Stockholm. Chef för Mellersta militärregionen är kommendör Magnus Lüning.

Soldater i utbränt skogsområde.
Soldater i utbränt skogsområde.
Hemvärnssoldater som deltog i släckningsarbetet under branden i Västmanland. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Röddningstjänst och soldater som släcker skogsbrand.
Försvarsmakten stödjer den civila räddningstjänsten under släckningsarbetet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldater och brandmän under skogsbrand.
Personal som deltog i släckningsarbetet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Den regionala staben har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom deras geografiska område. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder staben även insatser, bland annat vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Hemvärnsbataljoner

Inom Mellersta militärregionen finns elva hemvärnsbataljoner och fem av Hemvärnets musikkårer. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är en del i Försvarsmaktens insatsorganisation och står för närmare hälften av Försvarsmaktens personal.

Hemvärnsförbanden har en hög grundberedskap – totalt cirka 22 000 män och kvinnor är ständigt beredda att på några timmar, upp till ett dygn, efter larm genomföra skarpa insatser nationellt. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred, till att lösa uppgifter i krig.

Stödet till samhället kan bestå av att vara behjälplig vid skogsbränder, översvämningar och eftersök av försvunna personer. Vid krig är Hemvärnets uppgifter bland annat att bevaka objekt och verksamhet, skydda objekt och verksamhet, ytövervakning, eskort, basskydd samt stöd till samhället och andra myndigheter.

Militärregiongrupper

Mellersta militärregionens grupper har i uppgift att stödja hemvärnsförbanden i Dalarna, Gävleborg och Stockholms län med främst utbildning, övning och administration. Utbildningsgrupperna finns också till hands för att stödja hemvärnsförbanden när samhället behöver hjälp, till exempel vid skogsbränder och översvämningar eller eftersök av försvunna personer.

Fakta Mellersta militärregionen
  • Förkortning: MR M
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 200
Så har vi räknat

Regionalt samordnad utbildning