Internationella utbildningsenheten

På Livgardets internationella utbildningsenhet utbildas soldater inför internationella insatser. Här får soldaterna öva sig i en miljö som liknar den där de ska verka vid internationella uppdrag.

En grönklädd soldat står på knä med stridsväst, hjälm och vapen. På sin vänstra arm bär soldaten ett märke med svenska flaggan och ett tygmärke med tre kronor och texten 'Sweden' på.
En grönklädd soldat står på knä med stridsväst, hjälm och vapen. På sin vänstra arm bär soldaten ett märke med svenska flaggan och ett tygmärke med tre kronor och texten 'Sweden' på.
Internationella Utbildningsenheten ligger i Kungsängen. Inför varje insats utbildas där personalen specifikt i det som behövs för deras insats och befattning. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Varje år genomför svenska kvinnor och män internationella insatser för fred och säkerhet runt om i världen. För att förbereda dessa soldater, och de förband som de ingår i, genomför alla en så kallad insatsspecifik utbildning. Denna utbildning planeras, leds och genomförs av den internationella utbildningsenheten, IntUtbE, på Livgardet.

Skräddarsydda förbandsutbildningar 

Innan ett förband skickas till en internationell insats utbildas det i flera steg. Inledningsvis utbildas soldaterna på individnivå, oftast vid hemförbandet. Därefter genomförs befattningsutbildning på olika platser i Sverige. Slutligen genomförs insatsspecifik strids- och förbandsutbildning vid internationella utbildningsenheten, IntUtbE.

Utbildningarna vid internationella utbildningsenheten är skräddarsydda för den aktuella insatsen och de uppgifter som soldaten och förbandet ska lösa. I utbildningarna få soldaten träna i en miljö som så långt som möjligt påminner om den som förbandet kommer att möta i verkligheten.

Trovärdig och realistisk förberedelse 

Utbildningarna vid internationella utbildningsenheten håller ett högt tempo. Det ställs höga krav på både deltagare, övningsledare och instruktörer. Några av de saker som gör att utbildningen blir trovärdig och realistisk är:

  • Personer med språklig och kulturell anknytning till insatsområdet är med som statister.
  • Övningsledning och instruktörer har själva varit med vid ett antal internationella insatser och har bred erfarenhet av insatsspecifik utbildning.
  • Huvuddelen av den materiel och fordon som kommer att användas vid den internationella insatsen finns på plats vid enheten.
Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat