På Livgardets Kavallerikasern i centrala Stockholm finns de cirka 75 högvaktshästarna som används i beridna vaktparader och eskorter. Hästarnas välmående är av största vikt och en prioriterad uppgift i verksamheten. Här hittar du information om hur vi tar hand om hästarna.

Hästar Kavallerikasern
Hästar Kavallerikasern
Foto: Marielle Andersson Guye

Hästarna ägs av Föreningen för den Beridna högvakten. Försvarsmakten ansvarar för att vidareutbilda, träna och sköta om hästarna samt rida dem i beridna vaktparader och korteger.

En prioriterad uppgift för Försvarsmakten och Föreningen för den Beridna högvakten är att tillsammans verka för en god hästhållning på Kavallerikasern. Alla delar av hästens miljö ska genomsyras av ett klokt och hållbart förhållningssätt som säkrar hästarnas välmående och livskvalitet. Hästarna ska må bra – både fysiskt och psykiskt.

Begreppet hästvälfärd inkluderar flera olika områden, bland annat: utfodring, fysisk miljö, hälsa, beteende och mental hälsa som alla måste tas i beaktande i arbetet med hästarna.

Beriden statsceremoniell verksamhet. Livskvadron.
Beriden statsceremoniell verksamhet. Livskvadron.
Inom området hästvälfärd sker ett kontinuerligt arbete för förbättring på Kavallerikasern. De senaste åren har många stora förändringar skett och fler förbättringar finns planerade att genomföras i framtiden. Foto: Felicia Murkes
Högvaktshästarna på sommarbete.
Inom området hästvälfärd sker ett kontinuerligt arbete för förbättring på Kavallerikasern. De senaste åren har många stora förändringar skett och fler förbättringar finns planerade att genomföras i framtiden. Foto: Felicia Murkes/Försvarsmakten
Beriden statsceremoniell verksamhet. Livskvadron.
Inom området hästvälfärd sker ett kontinuerligt arbete för förbättring på Kavallerikasern. De senaste åren har många stora förändringar skett och fler förbättringar finns planerade att genomföras i framtiden. Foto: Felicia Murkes

Så tar vi hand om hästarna
på Kavallerikasern


Fodringsrutiner

Hästarna har individuella foderstater.

Fodring med stråfoder (hösilage eller hö) sker fyra gånger per dag. Klockan 06.00, 10.30, 15.30 och 21.00 (20.30 under helger).

Kraftfoder ges två gånger per dag klockan 06.30 (efter morgongivan hösilage) och klockan 16.00 (efter eftermiddagsgivan hösilage).

Vid lunch, klockan 11.00, ges även en giva betfor samt 1/2 deciliter salt.

Vattentillgång 

I boxarna finns vattenkoppar (flöde minst 8 liter per minut). Vissa hästar har även hink i boxen.

I hagarna på Gravslätten finns vattenkar som fylls med färskt vatten varje dag.

Hagvistelse

Ensamgående hästar vistas i hage minst 1-2 timmar per dag.

Hästar som går tillsammans i hage går minst tre timmar per dag.

Unghästar går minst två timmar per dag och under helgen tre timmar i större hage.

På kasernområdet finns sammanlagt sju hagar samt två sjukhagar.

Tre större grushagar och tre större gräshagar finns på Gravslätten (på andra sidan gatan).

Hagarna nyttjas med 18 stycken tretimmarspass varje dag. Ytterligare en större gräshage är under byggnation.

Skrittmaskin

Målsättningen är att alla hästar ska gå minst 30 minuter i skrittmaskinen varje dag.

Konvalescenter leds vid hand två gånger per dag.

Hästskötare rengör hov och lägger på glans inför beriden vaktparad. På Kavallerikasern.
Foto: Felicia Murkes

Ridning

Inför högvakt genomför hästarna som ingår i vaktstyrkan motionsridning i skritt och trav samma morgon. Under själva vaktparaden rids hästarna i skritt i cirka 80 min. Totaltid för paraden är cirka tre timmar. Dessutom rids huvuddelen av hästarna ut på kvällen. Unghästar och livliga hästar motioneras mer innan högvakt.

Övriga dagar under högvaktsperioden genomförs normal lektionsverksamhet med en till två ridlektioner per dag. På helger sker längre uteritter. Lektionspass omfattar grundläggande skolridning, uteritter med varierande arbete, arbete över bommar samt stadsritt. Alla ridlektioner hålls av utbildad personal och alla ridinstruktörer har minst genomfört Svenska ridsportförbundets ridlärarutbildning Level 1 (SRL 1). Vidareutbildning, både teoretisk och praktisk, sker kontinuerligt med all personal; instruktörer, befäl, soldater och hästskötare.

En normalvecka under utbildningsperioder genomför hästarna cirka 11-12 lektionspass i veckan samt uteritter på kvällar och helger.

Inskolning av nya hästar

Inskolning av unga och äldre nytillkomna hästar sker av de mest erfarna soldaterna under ledning av en sakkunnig och erfaren tränare som arbetar mot uppsatta mål i dressyr, hoppning och beriden statsceremoniell verksamhet.

Granskning

Försvarsmakten har en egen kontrollfunktion för djurhållning (FIHM) som motsvarar civil djurskyddsinspektion. Kontroller genomförs regelbundet och senaste inspektionen hölls 16 augusti 2022. De nedslag som då redovisades har åtgärdats.

Försvarsmakten och hästägarna Föreningen för den Beridna högvakten har också låtit genomföra en hästvälfärdsgenomlysning av verksamheten. Den genomfördes av forskare, veterinär och etolog från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Genomlysningen genomfördes i början av april 2023 och resultatet följs upp under hösten 2023.

Djurhälsa

På Kavallerikasern finns en heltidsanställd djursjukskötare. Även en veterinär finns på plats två dagar i veckan.

I stallet finns 20 civilanställda hästskötare. Deras uppgift är att, under ledning av stallchefen, sköta hästar och stall.

Två gånger per år besiktigas samtliga hästar av Försvarsmakten och Föreningen för den Beridna högvakten under överinseende av veterinären.

Försvarsmakten har en heltidsanställd hovslagare som skor alla hästar. Normalt sker detta var sjätte vecka.

Kontroll av hästar och övervakning

Stallet är bemannat vardagar 06.00 till 21.30 och på helger 06.30 till 20.30.

Övrig tid genomförs tillsyn flera gånger per natt av utbildad personal. Vid behov sker tillsynen med tätare intervaller, och kompletterande utbildning genomförs vid behov.

Bete

Alla hästar får varje år 4-5 veckors sommarbete. På betet kontrolleras hästarna av speciellt avdelade betesposter varje dag.

Högvaktshästar på sommarbete.
Högvaktshästar på sommarbete.
Varje sommar går hästarna på bete i generösa hagar vid Livgardet i Kungsängen. Normalt går varmbloden tillsammans i en hage och de vita kladruberhästarna går i en egen hage. Pukhästarna har sitt egna bete. Foto: Felicia Murkes
Högvaktshästarna på sommarbete.
Varje sommar går hästarna på bete i generösa hagar vid Livgardet i Kungsängen. Normalt går varmbloden tillsammans i en hage och de vita kladruberhästarna går i en egen hage. Pukhästarna har sitt egna bete. Foto: Felicia Murkes/Försvarsmakten
Högvaktshästarna på sommarbete.
Varje sommar går hästarna på bete i generösa hagar vid Livgardet i Kungsängen. Normalt går varmbloden tillsammans i en hage och de vita kladruberhästarna går i en egen hage. Pukhästarna har sitt egna bete. Foto: Felicia Murkes/Försvarsmakten
Högvaktshästarna på sommarbete.
Varje sommar går hästarna på bete i generösa hagar vid Livgardet i Kungsängen. Normalt går varmbloden tillsammans i en hage och de vita kladruberhästarna går i en egen hage. Pukhästarna har sitt egna bete. Foto: Felicia Murkes/Försvarsmakten
Högvaktshästarna på sommarbete.
Varje sommar går hästarna på bete i generösa hagar vid Livgardet i Kungsängen. Normalt går varmbloden tillsammans i en hage och de vita kladruberhästarna går i en egen hage. Pukhästarna har sitt egna bete. Foto: Felicia Murkes/Försvarsmakten
Högvaktshästarna på sommarbete.
Varje sommar går hästarna på bete i generösa hagar vid Livgardet i Kungsängen. Normalt går varmbloden tillsammans i en hage och de vita kladruberhästarna går i en egen hage. Pukhästarna har sitt egna bete. Foto: Felicia Murkes/Försvarsmakten

Förbättringar av hästverksamheten
genom åren

Inom området hästvälfärd sker ett kontinuerligt arbete för förbättring på Kavallerikasern. De senaste åren har många stora förändringar skett och fler förbättringar finns planerade att genomföras i framtiden. Här hittar du ett utdrag av de förändringar som är genomförda sedan början av 2000-talet.

Tidslinje

2002

- Två nya rasthagar kortsida Ridhuset mot Högkvarteret byggdes.

- Skrittmaskin byggdes.

- Ridbana kaserngården anlades.

2003

- Ny funktion/tjänst: anställning av en beridare.

2005

- Omfattande ombygnnation av stallar och veterinärenhet.

2006

- Tältridhus (Gravslätten) som ersatte gamla ridhuset under byggnationen.

2010

- Tre nya rasthagar mot Högkvarteret.

2011

- Fyra nya rasthagar mot Erik Dahlbersgatan.

2015

- Nytt Ridhus färdigbyggt.

- Två nya rasthagar mot Erik Dahlbergsgatan.

2020

- Anställning av ytterligare en beridare.

- Första specialistofficeren examinerad till ridlärare (SRL 1).

2021

- Försvarsmaktens kontrollfunktion för djurhållning (FIHM) granskar hästverksamheten. Rapporten visar på vissa brister vilket renderar i förbättringar.

2022

- Ny chef på Kavalleriavdelningen.

- Intern hästutredning (pågick under 2021/2022) (vision, målbild, förslag åtgärder).

- Hästutbildningsansvarig ersätter beridarna, grupp med soldater för utbildning av hästar organiseras.

- Samtliga hästar får nya vardagssadlar och säkerhetsstigbyglar.

2023

- Ny funktion/tjänst: Chefen Livgardets hästinspektör tillsätts.

- Ombyggnad hagar mot Högkvarteret (en stor hage och två sjukhagar).

- Tre nya stora grushagar (Gravslätten).

- Tre nya stora gräshagar (Gravslätten).

- Ny skrittmaskin.

- Två nya skritt/naturbanor (Gravslätten).

- Byte av underlag i Ridhus och rasthagar.

- Stallåtgärder.

- Alla hästar får nya paradsadlar med nya säkerhetsstigbyglar.

- Hästvälfärdsgenomlysning av verksamheten av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

- Ny Stallchef.

- Ny veterinär.

Planerade förbättringar

I framtiden planeras för ytterligare förbättringar. Bland annat en ny ridbana på kaserngården, tak på skrittmaskinen och ett karantänstall. På sikt finns också förslag om andra förbättringar.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat