Livgardets dag - INSTÄLLT

På grund av den höjda terrorhotnivån kommer Livgardets dag inte att genomföras som planerat under hösten. För närvarande finns inga besked om när en sådan dag kan genomföras.

En soldat tar tid då en ungdom på Livgardets dag utmanar sig själv i armhäng.
En soldat tar tid då en ungdom på Livgardets dag utmanar sig själv i armhäng.
Livgardets dag arrangeras 9 september 2023. Vi hoppas på många besökare. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Våra samarbetspartners

 

Fortifikationsverket

Invidzonen

Livgardets kamratförening

Soldathemmet vid Livgardet

Listan uppdateras löpande.