På några timmar är din grupperingsplats istället på Gotland

Hemvärnet bygger på närhetsprincipen. Man är lokalt rekryterad för att verka i sitt närområde. På det viset kan man snabbt komma på plats när man behövs och man har stor lokalkännedom. Men, om läget så kräver kan insatskompanier med kort varsel lyftas i väg för att förstärka på annan plats. Just i detta moment övades delar ur 36:e hemvärnsbataljonen under en beredskapsövning. Med kort varsel fick man mobilisera bandvagnar, sjöminor och övrig utrustning för att med hjälp av två transportflygplan typ Hercules flyga över till Gotland.

Det var inte mycket plats över i planet när man lastat på personalen, bandvagn med släp och sjöminor. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Chefen Roger Kihlström går igenom ordern med deltagarna inför övningen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Man lastar allt som kommer att behövas kommande dygn. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
På väg till flygplatsen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Mats Harrsjö har varit en del av Hemvärnet 10-15 år och ser stor skillnad på uppgifter och utrustning. "Det är som natt och dag, man märker att det har vässats, fler övningar, fler avancerade övningar som denna. Känns aktuellt men man hoppas att det inte behöver komma till den punkten" säger Mats. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Föraren var glad att han slapp backa upp första gången. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Det var inte mycket plats över när fordonet kommit på plats. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Allt är stuvat och klart, dags för soldaterna att kliva ombord. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Väl på Gotland tog man sig vidare till Tofta skjutfält. Foto: Therese Åkerstedt/Tidningen Hemvärnet
Man laddade spårljuspatroner för strid i mörker. Foto: Therese Åkerstedt/Tidningen Hemvärnet
Foto: Therese Åkerstedt/Tidningen Hemvärnet
Mörkerskjutning eller i det här fallet skymningsskjutning med spårljusammunition. Foto: Therese Åkerstedt/Tidningen Hemvärnet
I stridsställning på Tofta skjutfält. Foto: Therese Åkerstedt/Tidningen Hemvärnet

Klockan två på natten kom meddelandet. Du som chef ska tillsammans med dina insatssoldater lyftas över med hjälp av TP 84 (transportflyg Hercules) till Gotland för att förstärka befintligt förband på plats.

– Det kändes som en bra övning. Den gav en helhetsbild. Det var inget ”sju till fyra” tänk. Det var en verklighetstrogen beredskapsövning. Gud förbjude att vi hamnar i det men gör vi det är det nog i den situationen. Vi fick äta när vi kunde och var underställda en kompanichef på plats, säger Roger Kihlström.

Insatskompaniets soldater samlades på sin ordinarie grupperingsplats i Blekinge där de förberedde och ställde i ordning sin utrustning. Den här gången skulle man ha bandvagnar och sjöminor med sig. Momentet var att öva taktisk förflyttning med flyg vilket innebär skydd av i- och urlastning av planen. Denna gång var Gotland målet.

På plats på ön fick man order av samverkansofficeren varpå man snabbt lämnade flygplatsen och fortsatte i sina fordon till Tofta skjutfält. Där underställdes styrkan den lokala kompanichefen. Under dygnets mörka timmar fortsatte stridsmomentet på fältet. Syftet var att inom ramen för Hemvärnets huvuduppgift, skydda och bevaka, slå nyss luftlandsatt fiende.

– Det var första gången vi prövade taktisk förflyttning med flyg, detta var första men inte sista gången, säger Peter Laurin, övningsledare.