Ekipagekompaniet

Ekipaget har en lång historia och bildades, kort efter att Karlskrona grundades som örlogsstad, som ett stöd till Örlogsvarvet 1682. Förbandet har sedan dess varit verksamt över tiden, men sett olika ut genom åren.

HMS Hector och HMS Hercules förhalar (bogserar) HMS Belos. Foto: Försvarsmakten
Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Navigation inomskärs. Foto: Försvarsmakten
HMS Pelikanen genomför torpedbärgning Foto: Försvarsmakten

Verksamheten vid Ekipagekompaniet syftar till att, inom ramen för marin bastjänst, stödja övriga marina förband med ekipagetjänst under övning och insats.

Kompaniet är utgångsgrupperat med en pluton i Haninge och en pluton i Karlskrona och har dessutom personal i Göteborg. Förbandet omfattas av såväl officerare som gruppbefäl och sjömän samt civila.

Kompaniet upprätthåller även funktionen som hamnkapten i Försvarsmaktens örlogshamnar, Karlskrona, Berga/Muskö och Göteborg/Skredsvik.

Marinbasen
Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Personal: 830
Så har vi räknat