Ekipagekompaniet

Ekipaget har en lång historia och bildades, kort efter att Karlskrona grundades som örlogsstad, som ett stöd till Örlogsvarvet 1682. Förbandet har sedan dess varit verksamt över tiden, men sett olika ut genom åren.

bogsering, förhalning, assistans

För att ha fritt manöverutrymme och kunna verifiera möjligheterna med de båda bogserfartygen HMS Hercules och HMS Hector stämde man träff med HMS Belos långt ute till havs under övningen Swenex.
bogsering, förhalning, assistans

För att ha fritt manöverutrymme och kunna verifiera möjligheterna med de båda bogserfartygen HMS Hercules och HMS Hector stämde man träff med HMS Belos långt ute till havs under övningen Swenex.
HMS Hector och HMS Hercules förhalar (bogserar) HMS Belos. Foto: Försvarsmakten
Lätt trossbåt levererar. Marinbasens Ekipagekompani.
Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Navigation inomskärs.
Navigation inomskärs. Foto: Försvarsmakten
HMS Pelikanen genomför torpedbärgning.
HMS Pelikanen genomför torpedbärgning Foto: Försvarsmakten

Verksamheten vid Ekipagekompaniet syftar till att, inom ramen för marin bastjänst, stödja övriga marina förband med ekipagetjänst under övning och insats.

Kompaniet är utgångsgrupperat med en pluton i Haninge och en pluton i Karlskrona och har dessutom personal i Göteborg. Förbandet omfattas av såväl officerare som gruppbefäl och sjömän samt civila.

Kompaniet upprätthåller även funktionen som hamnkapten i Försvarsmaktens örlogshamnar, Karlskrona, Berga/Muskö och Göteborg/Skredsvik.

Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Personal: 800
Så har vi räknat