Militärer i tunnelbanan och i centrala Stockholm

På onsdag och torsdag 11-12 november framrycker cirka 100 soldater med tunnelbana och till fots genom centrala Stockholm. Soldaterna bär stridutrustning med vapen, men ingen form av strid eller skottlossning kommer att ske längs vägen.

Soldater ur Livgardets Livbataljon ska kunna skydda Stockholm i händelse av kris eller krig och förflytta sig med de färdmedel som finns tillgängliga, beroende på situation. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under de båda dagarna övar soldaterna från Livgardets livkompani strid i bebyggelse i gamla arbetsmiljöverkets lokaler i Solna. Under onsdagen tar sig personalen dit via tunnelbana (Stadion-Västra skogen). Båda dagarna marscherar soldater och officerare tillbaka till Kavallerikasern till fots. Skottlossning kommer endast att genomföras i gamla arbetsmiljöverkets lokaler klockan 11-15 på onsdagen och 9-15 på torsdagen (cirkatider).

Livgardet har tidigare övat i lokalerna som lämpar sig väl eftersom de ligger centralt och är stora och komplexa och ger bra övningsmöjligheter. Soldaterna tillhör Livgardets livkompani och övningen är en förberedelse inför en större övning som äger rum nästa vecka.

Livgardets krigsförband har till uppgift att skydda huvudstaden och viktig infrastruktur i händelse av kris eller krig och därför är det viktigt att soldaterna övar på att verka och förflytta sig i området. Livgardet har samverkat med polis och SL inför övningen samt anslagit information om övningen i övningsområdet vid gamla arbetsmiljöverket.

Samtidigt som övningen pågår under onsdagen kommer cirka 15 soldater ur Livgardet att genomföra en annan övning i området Kavallerikasern – Lill-Jansskogen – Djurgårdsbrunnsbron. Soldaterna, som bär stridsutrustning, är i slutskedet av sin utbildning innan de placeras som fast anställda på Livgardet. De kommer att genomföra fysiska tester i löpning och orientering. Ingen skottlossning kommer att äga rum. Övningen pågår mellan klockan 08.00 och 14.30.