37:e hemvärnsbataljonen eskorterade färja

Under ett veckoslut i oktober övade 37:e hemvärnsbataljonen i och kring Karlskrona. Uppgifterna bestod bland annat i bevakningsuppgifter i hamn och eskort av färja.
– I stora drag löste vi uppgifterna, och vi har identifierat förbättringspunkter, säger Johan Malmström, en av kompanicheferna om sitt deltagande.

På Lindholmen, inom örlogshamnen i Karlskrona övade ett bevakningskompani på att ta sig fram i bebyggd terräng. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Niklas Dahlgren var nöjd efter övningarna på Lindholmen och tyckte att det gav extra mycket att öva med hund. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
"Det ger mycket att öva så här, vi hade träffats innan och gått igenom händelserna och allt funkade enligt plan", säger Christer Menfors, befälhavare på Stena Vision som senare samma dag skulle öva igen, denna gång med räddningstjänsten. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Insatskompanichefen Johan Malmström har samlat sina gruppchefer för en snabb genomgång inför deras nästa moment. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Margareta Wester är kokgruppchef och har tillgång till ett containerbaserat kok, med allt från kyl-, disk-, kok- och förrådscontainer, något långt ifrån alla hemvärnsbataljoner har. "Vi vill kunna vara så nära vårt kompani som möjligt, och det kan vi nu", säger Margareta Wester. Det fina koket och att de alla även bär vapen och kan sköta sitt eget skydd imponerade på de utländska gästerna. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Övningen besöktes av representanter ur Estlands och Danmarks hemvärn, här i samtal med Peter Laurin, chef för Blekingegruppen och övningsledare. Syftet med besöket är att lära sig mer av varandra. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Övningen var tillämpad vilket innebär att det är ett tänkt händelseförlopp som styrde momenten under hela helgen. Ett av dem var eskorten av en färja. Färjan hade viktig last och behövde eskort på väg mot hamn. Bataljonens uppgift var att se till att de öar man passerade var säkra och att inga okända båtar kunde närma sig den stora färjan. Man lyfte också ombord en styrka som kunde hålla uppsikt på plats från fartyget. Även i luften hade man ögon i form av två flygplan från 36:e hemvärnsbataljonen.

­–Vi kunde avvärja ett angrepp och på det stora hela är jag nöjd, sedan finns det såklart saker vi behöver bli bättre på och det är ju därför det är så viktigt att vi övar, säger Johan Malmström, chef för 371:a insatskompaniet.

Övningar i örlogshamnen

Ett bevakningskompani befann sig inne i örlogshamnen där de fick till uppgift att sköta bevakningen av en korvett. Man passade även på att öva sig i militära operationer i urbaniserad terräng vilket innebar för kompaniet att de som grupp tränade på att söka av ett bebyggt område. Utmaningen i uppgiften för soldaterna är att hålla uppsikt över ett eget tilldelat område under tiden man förflyttar sig framåt.

– Man måste lita på att polarna sköter sin del, om jag inte gör det utan släpper iväg blicken kanske jag missar den vi är på jakt efter. i gjorde det med hund också och då är det lätt att man lockas av att se vad hunden gör, säger Niklas Dahlgren, en av dem som övade.

Övningen är nu slut för den här gången och de som övat återvänder till sina civila arbeten, redo att när som helst komma tillbaka när behovet uppstår.