Vagnar med tyngd skyddas

En transport med två järnvägsvagnar rullar in vid Bofors järnvägsstation i Karlskoga. Lasten är okänd men är tydligen av vital art, tåget ankom skyddat av ett specialförband.

Stina Granefelt kommer med mat. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Kontroll av radiomaterielen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Överste Dag Lidén från K 3 kom på besök. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

203 bevakningskompaniet har fått som uppgift att skydda och bevaka vagnarna. Uppgiften kan verka enkel, men det finns faktorer som försvårar. Det är bara järnvägsvagnarna som är skyddsobjekt, inte området runtomkring. Man byter lok och flyttar järnvägsvagnarna under tiden, så man får flytta på skyddet. Det civila samhället fungerar som vanligt och människor rör sig hela tiden i närheten. Det gäller att vara vaksam och skilja agnarna från vetet.

Detta är en typisk uppgift för ett bevakningskompani i Hemvärnet och som spelas upp under Sannahedsbataljonens krigsförbandsövning i mars. I bakgrunden finns ett tänkt händelseförlopp som innebär att det finns risk för sabotage eller angrepp. 

− Det har inte hänt så mycket, men det som hänt hade varit nog så allvarligt om det vore ett skarpt läge, berättar kompanichefen kapten Peter Stålhandske.

Patrull bortförd

− I natt utgick en patrull med hund, fortsätter han. Härborta blev de påskjutna och kidnappade. Vapen och radion stals, och sen blev de avdumpade någon timma senare. Vi hade en chockad hundförare och fick kalla på hjälp med krishantering från bataljonen.

Man höjde stridsberedskapen runt skyddsobjektet vid den här händelsen, ingen visste vad som skulle komma sen.

− Vi löste vår huvuduppgiften i övningen, att skydda lasten, och den är opåverkad, säger Peter.

− Det är bra att vi har klivit in i urban miljö, i stället för att stå vid något typobjekt ute i skogen, avslutar han. Det här är verkligt. Det kommer folk hela tiden där uppe. Soldaterna får lära sig att pendla mellan fiender och civila. Cykelbanan går fem meter ifrån däruppe och vi fick inget utökat skyddsområde.

Fullt civilt liv runtom

Om man kan ha ett skyddsområde runt om blir uppgiften mycket lättare att lösa. Då får inte utomstående tillträde alls. Detta kan vara svårt att få tillstånd för när det man ska skydda ligger inne i bebyggelsen.

Sergeant Lennart Gustavsson är vid en av infartsposterna vid vägen in till stationen.

− Vi skyddar området med en infartspost, berättar Lennart. Kommer det fordon så kontrollerar vi dem mot behörighetslistan.

En av fordonen som släpps in är en av de nya Personbil 8, eller Mercedes Sprinter, som den heter civilt. Den körs av Stina Granefelt, som är bilförare i Hemvärnet sedan tre år tillbaka. Nu kör hon runt till enheterna med mat, vatten, ved och annat de behöver. Transporter inom en hemvärnsbataljon är en omfattande historia.

-Det är första gången jag kör den här, berättar hon. Annars kör jag lastbil.

Utomståendes fordon får lämnas utanför området. I övrigt är det inte tillträdesförbud i det här fallet. Detta gör bevakningsuppgiften svårare, men är en realitet i ett skymningsläge med beredskapshöjning och krav att inte hindra det övriga samhällets funktioner mer än nödvändigt.