31:a lätta skyttebataljonen

Den lätta skyttebataljonen är ett stridande snabbinsatsförband som använder sig av olika transportmedel, beroende på uppdragets art och möjligheter. Bataljonen kännetecknas av stor rörlighet och att snabbt kunna förflytta sig över stora avstånd med hjälp av helikoptrar, transportflygplan eller egna fordon. Bataljonen har många olika vapensystem, i syfte att kunna ta kontroll över uppkomna stridssituationer.

Soldater ur 31:a lätta skyttebataljonen åter på fastlandet efter att ha genomfört luftlandsättning på norra Öland.
Soldater ur 31:a lätta skyttebataljonen åter på fastlandet efter att ha genomfört luftlandsättning på norra Öland.
Luftlandsättning med helikopter är ett av bataljonens specialområden. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Granatkastarpluton på 31:a lätta skyttebataljonen riktar in sina vapen efter att ha luftlandsatts på norra Öland.
Bataljonen använder lätta och portabla granatkastare för indirekt eld. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Soldat ur 31:a lätta skyttebataljon ligger i eldställning under en bataljonsövning på norra Ölands udde.
En av bataljonens jägarsoldater intar eldställning i väntan på motståndaren. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Helikopter 16 går in för landning för att hämta hem personal från 31:a lätta skyttebataljonen från norra Öland.
Foto: Luftlandsättning med helikopter är ett av bataljonens specialområden.
Baskerprov
Baskerprov Foto: Försvarsmakten

Bataljonen har en god förmåga att kunna ta sig fram i otillgänglig terräng, i alla sorters väder och under alla 24 timmar på dygnet. Bataljonen kan självständigt bära all sin utrustning och materiel fram till uppdragets slutförande.

Som anställd ställs höga krav på fysisk och psykisk förmåga. Att kunna slita, och ta i det där lilla extra, är en förmåga som alla soldater som söker sig till 31:a bataljonen bör ha. I grunden är personalen jägarsoldater med extra uthållighet och extra vilja. Det finns en rad olika befattningar, såsom sjukvårdare, kulspruteskytt, signalist, förare med mera, men oavsett befattning ska alla kunna leva upp till grundkraven.

Alla som söker sig till bataljonen ska ha genomfört en militär grundutbildning. Utöver detta behöver de klara de extra kraven på fysisk förmåga för jägartjänst.

Mer information om militär grundutbildning kan du hitta under rekrytering.

Livregementets husarer - K 3
Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Personal: 600
Så har vi räknat