31:a Jägarbataljonen

31:a jägarbataljonen är ett lätt, konventionellt jägarförband med uppgift att bland annat stödja Försvarsmaktens specialförband.

Soldater kliver ur helikopter.
Soldater kliver ur helikopter.
Luftlandsättning med helikopter är ett av bataljonens specialområden. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Soldater.
Bataljonen använder lätta och portabla granatkastare för indirekt eld. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Liggande soldat med prickskyttegevär.
En av bataljonens jägarsoldater intar eldställning i väntan på motståndaren. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Helikoptrar som flyger över soldat på marken.
Foto: Luftlandsättning med helikopter är ett av bataljonens specialområden.
Baskerprov
Baskerprov Foto: Försvarsmakten

Bataljonen har en stor andel anställda soldater och officerare och är ett förband med hög tillgänglighet som är tränat för insatser med kort om tid för förberedelser. Dimensionerande profil är främst förmågan att genomföra snabba förflyttningar och strid till fots med burna vapensystem. 

Bataljonen löser uppgifter med såväl hela bataljonen som med uppgiftsanpassade stridsgrupper över stora ytor. Verksamheten bedrivs ofta i en annan riktning än övriga förband, vilket ställer höga krav på personalens fysiska och psykiska förmåga. Personalen vid bataljonen består därför av särskilt utvalda yrkesofficerare och soldater.

Bataljonen verkar inom hela konfliktskalan, såväl inom som utom Sveriges gränser. Som anställd vid bataljonen skall du vara beredd på att tjänstgöra vid internationella uppdrag.

Du som söker anställning vid bataljonen ska ha genomfört en militär grundutbildning med goda vitsord. Utöver detta behöver du klara de extra kraven på fysisk förmåga för jägartjänst.

Personliga färdigheter och förmågor såsom god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt hög stresstålighet är exempel på förutsättningar för en tjänstgöring vid förbandet.

Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Personal: 650
Så har vi räknat