Andas och slappna av

- här är nyheterna i årets GMU

Snart rycker cirka 100 rekryter in på Livgardet för att genomföra grundläggande militär utbildning. Årets utbildning innehåller flera nyheter - utbildningen är längre, mental träning ska praktiseras och de ska också få lära känna varandra bättre.

Hans Brantås, kompanichef för 2014 års första GMU-kompani på Livgardet, har ordergivning med några av de övriga befälen. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

En av nyheterna i årets omgång av den grundläggande militära utbildningen, GMU, är ett moment som kallas ”koll på gruppen”. Momentet är inte obligatoriskt utan det är upp till varje förband att avgöra om man vill genomföra momentet. Årets ansvarige för GMU-utbildningen på Livgardet, Hans Brantås, tog till sig förslaget.

- Vi officerare får ofta göra liknande moment när vi börjar i en ny arbetsgrupp eller en ny utbildning och jag vet hur givande det är, så varför inte göra det momentet redan från grunden, säger Hans Brantås.

Momentet går ut på att rekryten får sätta sig ner med sin grupp och berätta för de andra vem man är - som en självpresentation. Rekryten får också dela med sig av vilka förkunskaper och erfarenheter man har med sig. Syftet är att skapa en tydlig gruppsamhörighet och med det skapa trygghet så att man kan be gruppen om hjälp vid behov.

Hoppas minska stressnivån

Ytterligare en nyhet i utbildningen är inslaget med mental träning som ska hjälpa rekryterna att minska stressnivån under utbildningen. Under årets GMU kommer den mentala träningen vara obligatorisk för samtliga GMU-plutoner.

- Vi har upplevt att den egna stressen hos rekryterna är en stor anledning till att vi har haft så många avhopp under GMU:n. Genom mental träning hoppas vi på att minska både stressen hos individerna och antalet avhopp, säger Mikael Lindholm på Försvarsmaktens ledarskaps – och pedagogikenhet (FMLOPE).

Mikael Lindholm har varit med och tagit fram det mentala träningsprogrammet som går ut på att rekryterna två gånger om dagen ska genomföra en andningsövning. Genom att räkna från noll till tio, och sedan tillbaka till noll igen i takt med andetaget, och samtidigt visualisera siffrorna är förhoppningen att rekryterna ska nå ett avslappnat tillstånd.

- Vi hoppas att det här ska minska akut stress och långsiktigt motverka stress överhuvudtaget, säger Mikael Lindholm.

Under förra året pågick ett pilotprojekt på Ledningsregementet där tre GMU-plutoner fick pröva på att göra avslappningsövningen. Efter projektets slut genomfördes intervjuer med både befäl och rekryter och resultatet blev gott – övningen hade upplevts som positiv.

- Vi erbjuder dem ett verktyg, det är ett sätt att innan, under och efter ett moment få kontroll på sina känslor. Jag använder mig själv av liknande strategier så jag vet att det fungerar, säger Hans Brantås.

Övningen kommer till en början att genomföras i grupp, men med tiden kommer man att låta rekryterna ansvara för det individuellt. Årets första rekryter på Livgardet rycker in den 27 januari.

- Det känns jättekul! Det absolut viktigaste för oss befäl är att vi ser att vi står framför en utbildningsgrupp och inte en utbildad pluton. För börjar du ett träningsprogram på gymmet lägger du inte på tunga vikter på en gång utan det tar tid att bygga, det är samma sak med det här, säger Hans Brantås.