Utbildningar vid Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC

Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå ansvarar för och stödjer utbildning och kompetensutveckling avseende CBRN-området för Försvarsmaktens personal samt civila myndigheter.

Utbildningsutbudet består av distanskurser, akademisk utbildning och skräddarsydda kurser inom sakområdet CBRN. För Försvarsmakten ingår bland annat utbildning av taktiska officerare vartannat år och specialistofficerare varje år.

Mer information?

Grundläggande information om olika utbildningar finns i vår kursförteckning på denna plats.

Vid frågor om kursutbud, tillvägagångssätt vid anmälningar, anmälningstider och kursavgifter vänligen kontakta utbildningsadjutant Carola Hörnemalm, tel: 090-17 57 76 eller chefen för skolavdelningen överstelöjtnant Micael Berner, tel: 090-17 55 59.

Skolavdelningen kan också nås via e-post: skyddc-cbrnskolan@mil.se.