Vad gör Managementenheten?

Managementenhetens uppdrag är att utveckla och genomföra utbildningar inom till exempel logistik, human resources, verksamhetssäkerhet samt ledning och styrning. Managementenheten erbjuder även chefsutbildningar.
 

Managementenheten erbjuder kurser för anställda, oavsett civil eller militär befattning.

Enheten utvecklar kurser, dels som traditionella klassrumsutbildningar, men även i form av digitala produktioner för att möjliggöra ett ökat nätbaserat lärande. Enheten strävar efter att öka inslaget av ”blended learning” (det vill säga, att kombinera närundervisning med fjärrundervisning). – Helt enkelt för att göra utbildningarna bättre!

Managementenheten är också utbildningsansvariga för system Prio, där enhetens ambition är att integrera systemkunskap med verksamhetsfokus, så att utbildningen får en koppling till de verksamhetsregler som är styrande för olika processer, och inte enbart ger kunskap om vilken ”knapp” man ska trycka på.

Militärhögskolan Karlberg
Fakta Militärhögskolan Karlberg
  • Förkortning: MHS K
  • Ort: Solna
  • Personal: 200
Så har vi räknat