Aktuellt från Försvarsmakten

Ny materiel för ammunitionsröjning 29 januari 200815:24

För att underlätta identifierings- och riskbedömningsarbetet för olika ammunitionsröjningsfunktioner i utlandsstyrkan och i insatsorganisationen har utvecklingsenheten på SWEDEC i Eksjö i samarbete...

En historisk dag i Doboj, Bosnien 29 januari 200814:20

Vid en stor ceremoni överlämnades ansvaret för kontroll av militära transporter avseende personal, vapen och utrustning inom Bosnien från EUFOR till Bosnien själv. Detta har varit strängt kontrollerat...

Blandade känslor inför Tchadinsats 29 januari 200813:33

Småbarnspappan Johan Åkerman, 31, är en av 200 svenska soldater som inom kort åker på fredsuppdrag till Tchad och Centralafrikanska republiken.– Jag tror inte vi kan lösa alla problem, men vi kan...

Reviderade resurser för materielavveckling 29 januari 200811:29

I den tioåriga materielplanen planerade Försvarsmakten år 2001 cirka 1,7 miljarder kronor för avveckling av gammal materiel. Materielplanen revideras varje år och tar hänsyn till regeringens utgivna...

Fredsstyrkan följs i Afghanistan 29 januari 200807:34

Det är inte bara hemma i Sverige som många bänkar sig framför tv-apparaterna för att följa FS13:s öden och äventyr i TV4 serien Fredsstyrkan. Även på plats i norra Afghanistan följs programmet med...

EU-beslut om insats i Tchad 28 januari 200817:21

På måndagen beslutade EU:s utrikesministrar att EU ska genomföra en insats i Tchad. Försvarsmakten fortsätter planeringen för transport till insatsområdet, men ännu är inga datum klara.

Inryck från söder till norr 28 januari 200814:31

Måndagen var den stora inryckningsdagen. På förband runt om i Sverige fyllde årets värnpliktiga kaserngårdarna.

Koll på campus - LMT känner av stämningar 27 januari 200816:00

Klockan är strax före nio på morgonen och trots att det är i januari värmer solen. Det är vår i luften och på universitetsområdet i Pristina är det redan många studenter i rörelse.

Gemensam operation i 30 minusgrader 27 januari 200806:49

Nyligen genomfördes en gemensam operation inom det norska PRT:t Meymaneh. Svensk trupp stod för en stor del av de inblandade soldaterna. Mekanikern Göran Lagerlund beskriver här operationen sedd ur...

NATO-märken på svenska ISAF-soldater 26 januari 200816:08

De svenska ISAF-soldaterna har nu bytt ut det gamla gröna ISAF-märket mot ett nytt NATO-märke.

Sverige och Nederländerna bygger ingenjörbandvagn 25 januari 200812:56

Försvarets materielverk, FMV, har tecknat ett kontrakt om att i samverkan med Nederländerna ta fram totalt 16 ingenjörbandvagnar. Det svenska försvaret får sex vagnar för grävarbeten, röjning av minor...

Oplanerad landning med HKP9 25 januari 200810:20

En helikopter 9 tillhörande Helikopterflottiljen i Linköping tvingades under torsdagen i samband med en terrängflygning landa med anledning av en gren som slagit in i huvudrotorn.

Amf 1 utreder missförhållanden 24 januari 200812:50

Efter jul- och nyårshelgen uppdagades att det har funnits interna konflikter mellan värnpliktiga tjänstgörande i Bergavakten. Förbandet påbörjade en internutredning direkt när missförhållandena...

Djungelpatrull i södra Sudan 24 januari 200811:10

Robert Carlsson och Christer Gunnarsson (bilderna nedan) tjänstgör som observatörer i FN-missionen UNMIS. Här beskriver de en patrull de genomfört i södra Sudan.

ÖB på förbandsbesök 24 januari 200809:42

Under onsdagen inspekterade överbefälhavaren Håkan Syrén Amfibiekåren på Berga.