Danskt intresse för svensk hundverksamhet

En delegation ur den danska försvarsmakten besöker i veckan den svenska Försvarsmaktens hundverksamhet. Anledningen till besöket är att ta del av utbildning och verksamhet kring funktionen Mine Rescue Team.

I scenariot på förevisningen hade en flicka från byn cyklat på en mina och skadat sig allvarligt. I denna situation fyller hundekipaget en stor och livsviktig roll. Foto: Maddelena Lago

Den danska försvarsmakten påbörjade i januari ett projekt med inriktning att starta en verksamhet med Mine Rescue Team, så kallad MRT-funktion kopplad till hund. För att få så många ingångsvärden som möjligt och ta del av andras erfarenheter, positiva som negativa, ville de Flyvevåbnets Förins- og Operationsstötteskole/Forsvarets Hundeträningscenter besöka och ta del av verksamheten i Sverige. Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) är värd för besöket varav en del av besöket genomförts där. En dag avsattes till besöket vid Ing 2, vilket är det enda förband i Sverige som utbildar MRT hundar.

Utbildas vid Ing 2
Undsättningsstyrkan Mine Rescue Team (MRT) med hund utbildas och beredskapsställs vid Ing 2 i Eksjö. Hundarna grunddresseras vid Försvarsmaktens hundtjänstenhet. Därefter vidareutbildas hunden tillsammans med hundförare som då bildar ett hundekipage med exempelvis MRT som inriktning. Vid Ing 2 finns det i dag två beredskapsställda MRT-ekipage ingående i Nordic Battlegroup samt två ekipage under utbildning där hundförarna är värnpliktiga.

Mine Rescue Team består av ammunitions- eller minröjningspersonal och som kan uppträda självständigt eller ingå i en större undsättningsstyrka. MRT är avsedd för uthämtning av skadad och förolyckad personal och materiel i samband med ammunitions- och minolyckor, uthämtning av skadad efter bekämpning med utspridningsbara minor eller direktverkande substridsdelar och för akut insats vid påträffade minor och oexploderad ammunition.

Civila kontraktsanställda
I Danmark är hundförarna civila kontraktsanställda och kan med cirka tre månaders varsel skickas iväg någonstans i världen.
– Det är ett bra och väl fungerande system. I och med att man i stort sett hela tiden står i beredskap är det dock viktigt att prata med familjen om vad det innebär och vad som kan hända. Familjen måste vara med på det, säger Otto Arvad, hundförare från Danmark.

En annan skillnad från verksamheten i Sverige är att Danmark på försök ska ha två hundar per förare, en vapensök- och en MRT-hund.
– Just nu har Danmark hundekipage i Afghanistan och vår förhoppning är att vi kan få ta del av de erfarenheter och slutsatser man får därifrån, säger Martin Johansson från FHTE som också hoppas på fortsatt samarbete med Danmark.