Bosnienmission officiellt avslutad

Nu är missionen i Bosnien officiellt avslutad. Vid en ceremoni fredagen den 16 maj, vid FN-stenen på Gärdet i Stockholm hedrades de kamrater som omkommit i fredens tjänst i Bosnien samtidigt som tal från några av kontingentscheferna beskrev de olika faserna under de 16 år som gått sedan den första Bosnienbataljonen sattes upp.

En ceremoni vid FN-monumentet i Stockholm avslutade officiellt den svenska insatsen i Bosnien. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarets Bildbyrå

Inledande kontingentschef var Ulf Henricson, chef för den första svenska bataljonen BA01. Den som avslutade var Mikael Smedin, chef för den sista svenska styrkan i Bosnien, EB07.

– Det känns mycket utvecklande att få utgöra den sista delen i en sådan här lång insats och få se hur en fredsbevarande mission gradvis gör sig själv arbetslös, säger Mikael Smedin, chef för EB07.

I sin inledning diskuterade arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik vad som gör en mission framgångsrik. Bland annat nämnde han behovet av en tydlig bild för vad missionen ska uppnå, vilket oftast innebär en politisk riktning att jobba mot, som i fallet Bosnien exemplifieras av Daytonavtalet.

– Att styrkan är snabbt på plats och kan vara verksam tidigt är också viktigt, sade Berndt Grundevik.

Något som Sverige verkligen lyckades med i fallet Bosnien. Svensk personal fanns i Sarajevo när stridigheter bröt ut där på våren 1992. 1993 sattes den första svenska bataljonen in i området tillsammans med ett danskt stridsvagnskompani.

– Att kunna lösa sina uppgifter tillsammans med andra nationer i området är viktigt och även att ha ett bra samarbete med civilbefolkningen. Mitt intryck är att de som tjänstgjorde i Bosnien lyckade väl med detta, sade Berndt Grundevik.