En övning med standardscenario

Övningen som genomfördes på och kring Utö skjutfält var en kompaniövning med syfte att samöva alla ingående enheter och vapensystem i en anfallsrörelse. Övningen var en så kallad typövning, vilket innebär att det är en regelbundet återkommande övning med ett standardscenario.

Den stridsbåt 90 som den omkomne värnpliktige bemannade kulsprutan på. Foto: John Lidman/Combat Camera

– Det innebär inte att det finns standardiserade riskbedömningar. Säkerhetsbestämmelserna upprättas för varje övning, säger Roger Nilsson som är chef för amfibiebataljonen på Amfibieregementet, Amf 1.

Totalt deltog omkring 200 personer i tisdagens övning. Merparten av dem är värnpliktiga som ryckte in vid Amfibieregementet i juli förra året.
– Den ligger rätt i tiden eftersom de värnpliktiga vid det här tillfället har nått de utbildningsmål som ska vara uppfyllda. Det är den sista planerade övningen av den här omfattningen med skarp ammunition.

– Att kunna öva med skarp ammunition enligt gällande bestämmelser är en förutsättning för att på ett säkert sätt kunna lösa bland annat våra internationella insatser. Under slutövningen som är planerad nästa vecka använder vi inte skarp ammunition utan lös, säger Roger Nilsson.

Den värnpliktige som omkom var maskinman på en stridsbåt 90 och hade under övningen som uppgift att bemanna en av stridsbåtens kulsprutor.
– Han stod vid olyckstillfället i ringlavetten och bemannade den tunga kulsprutan. Stridsbåten fungerade i vissa delmoment som understöd till soldaterna på land i den här övningen.