Försvaret utreder Utö-olyckan

Statens haverikommission avslutar sin utredning av skjutolyckan vid Utö och överlämnar utredningsuppdraget till Försvarsmakten. På tisdag överlämnas formellt utredningsuppdraget från haverikommissionen till Försvarsmakten.

Statens haverikommission överlämnar utredningsuppdraget till Försvarsmakten för den olycka där en värnpliktig omkom. Foto: John Lidman/Combat Camera

– Det är olyckligt att Försvarsmakten får uppdraget, men vi ska göra allt som står i vår makt för att det ska bli en så objektiv och saklig utredning som möjligt. Vi tycker att det hade varit bra om haverikommissionen hade fortsatt sin utredning eftersom Statens haverikommission är en opartisk myndighet, säger Anders Emanuelson som är chef för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Tillsatt utredningsgrupp
Försvarsmakten har tillsatt en utredningsgrupp där chefen för Markstridsskolan i Skövde, Klas Eksell, är ordförande.
– Utredningsgruppen kommer att följa den gängse metod för att göra utredningar som även Statens haverikommission använder, säger Anders Emanuelson.

Göran Rosvall är ordförande i den utredning som Statens haverikommission nu avslutar. Han säger att han har fullt förtroende för att Försvarsmakten kan utreda händelsen på egen hand.
Haverikommissionen påpekar att den just nu utreder en liknande händelse i december 2007 då en kontraktsanställd soldat omkom i en skjutolycka i Skövde.
– Vi har inte resurser att utreda allt. Frågeställningen som vi kommer att ta upp blir densamma vad gäller säkerhetsföreskrifter, utbildning av skjutledare och så vidare. Det är samma frågor som är aktuella i den här utredningen. Haverikommissionen har möjlighet att delegera till andra aktörer, och gör det också, säger Göran Rosvall.

Inte obligatorisk
På flyg- och sjösidan ska Försvarsmakten utreda händelser som inte är obligatoriska för haverikommissionen.
– I linje med detta överlämnar vi nu utredningen av en händelse som inte är obligatorisk för haverikommissionen också på marksidan, säger Göran Rosvall.

Anders Emanuelson säger att haverikommissionens utredning från olyckan i Skövde, när den är färdigställd, blir ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att förbättra verksamhetssäkerheten i Försvarsmakten.
– Vi ska självklart dra lärdomar av tidigare utredningar, inte enbart från Skövdeolyckan, för att få en helhetsbild kring vad vi kan behöva göra för att förbättra och utveckla vår verksamhet.