NBG-soldater får besked om framtiden

Fram till sista juni står Nordic Battlegroup, NBG, i full beredskap. I slutet av förra veckan fick 750 av de knappt 1 400 beredskapsanställda soldaterna besked om uppsägning.

I stället för sista november kommer huvuddelen att avsluta sina anställningar i samband med att NBG:s beredskap avslutas sista juni. För drygt 150 avslutas anställningen sista augusti.

Cirka 320 av de beredskapsanställda soldaterna kommer att delta i fredsfrämjande insatser i Kosovo och Afghanistan i höst. Ungefär lika många kommer att få förlängd anställning för att genomföra insatser i Kosovo och Afghanistan nästa sommar. Under hösten och vintern kommer de att bemanna högvakten.

Förutom knappt 1 400 beredskapsanställda soldater består NBG av cirka 900 officerare och andra försvarsmaktsanställda.