Två sidor mot varandra

Vid Luftstridsskolan i Uppsala finns unika övningsmöjligheter för personal inom luftbevakning och stridsledning. Två ledningscentraler med en simulator kopplad till varje kan utnyttjas för att låta två sidor strida mot varandra.

De blivande kaptenerna som går taktisk utbildning övar i olika positioner under veckan. De har hela tiden en handledare vid sin sida. Foto: Ulrika Kagg

– Anläggningen vi har här håller absolut världsklass. Vi har två ledningscentraler med en simulator till varje som vi kan koppla ihop på det sätt som passar övningen, berättar Håkan Silén, lärare på Stridslednings- & luftbevakningsskolan (StrilS), en enhet inom Luftstridsskolan.

Övar på var sin sida
Vanligtvis övar den ena sidan och får sina förutsättningar av övningsledningen. Tack vare den anläggning som finns på Luftstridsskolan kan två lag öva på var sin sida och händelseutvecklingen beror på vad varje sida gör. I och med att allt som händer i övningen är simulerat kan kostnaderna hållas nere. Exempelvis är det inga riktiga flygplan som syns på skärmarna utan ett par inlånade piloter sköter det via simulatorn.

Slutövning
Den här veckan genomförs en övning med drygt 50 personer. De kommer från flera olika förband, Luftstridsskolan, flygflottiljerna F 17 och F 21, Luftvärnsregementet och Högkvarteret. Till vardags jobbar de bland annat som luftbevakare, flygstridsledare och piloter. Dessutom deltar elever vid StrilS, dels de som går taktisk utbildning för att bli kaptener, dels de som går specialistofficersutbildning. Det här är deras slutövning. Eleverna på den taktiska utbildningen roterar i olika positioner under övningen och de har hela tiden en handledare med som hjälp. Den andra elevkategorin som deltar är den första årskullen som går den ettåriga specialistofficersutbildningen med inriktning mot luftbevakning och flygstridsledning.
– Utbildningen här på StrilS har varit väldigt bra. Direkt efter examen fortsätter vi med ytterligare kurser här på StrilS varvat med praktik på vår nya arbetsplats, berättar Robin Rysanell som ska bli luftbevakare.

Internationellt scenario
Scenariot i övningen är internationellt. I övningen har ett land ockuperat norra delen av sitt grannland och en FN-styrka ska försöka förmå dem att dra sig tillbaka.

I övningen finns ett CAOC, Combined Air Operations Centre och två CRC, Control and Reporting Centre, motsvarigheten till de svenska ledningscentralerna. CAOC leder all verksamhet i luftrummet och fattar beslut om insatser. Därifrån ger man sedan order till CRC om att genomföra insatsen.
– Vi kör i pass om 4-5 timmar åt gången, berättar Håkan Silén. Sen är det genomgång för att summera se vad som kan göras bättre.

Urika Kagg