Hemvärnets stridsskola utbildar hemvärnets chefer i strid och ledarskap. Vi utvecklar taktik, metodik och stridsteknik för hemvärnsförbanden. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av ny utrustning, nya utbildningsmetoder, kvalitetsuppföljning av rekrytering och all utbildning riktad mot hemvärnsförband.

Notiser Från Hemvärnets stridsskola

Utbildningsgrupperna tillförs nya lastbilar
28 april202010:49

Ett större antal nya lastbilar av modell Scania P310B4x2NA, eller skåpbil 8T, tillförs nu utbildningsgrupperna inom samtliga militärregioner i Försvarsmakten.

Chefen armémateriel, brigadgeneral Mikael Frisell och Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg framför en av utbildningsgruppernas nya lastbilar. Foto: Erica Dahlquist/Försvarsmakten

– Genom att vi nu tillför ett antal lastbilar till utbildningsgrupperna inom alla militärregioner, stärker vi logistikfunktionen på ett bra sätt, säger rikshemvärnschefen, generalmajor, Stefan Sandborg.

– Det här är ett viktigt tillskott och ett steg i rätt riktning, säger chefen för armémateriel, brigadgeneral Mikael Frisell . Vi har fått igång en bra dialog och process mellan Hemvärnet och FMV (Försvarets materielverk) som syftar till att förse Hemvärnet med ny materiel. Det är ett samarbete som vi fortsatt ska utveckla och förstärka.

Hemvärnets stridsskola
Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HVSS
  • Ort: Vällinge
  • Personal: 50
Så har vi räknat
Karta
Lediga tjänster

Till våra lediga tjänster.

Välkommen med din ansökan!