Hemvärnets stridsskola utbildar hemvärnets chefer i strid och ledarskap. Vi utvecklar taktik, metodik och stridsteknik för hemvärnsförbanden. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av ny utrustning, nya utbildningsmetoder, kvalitetsuppföljning av rekrytering och all utbildning riktad mot hemvärnsförband.

Notiser Från Hemvärnets stridsskola

Jonas Karlsson – ny chef på HvSS
6 mars201817:31

Den första mars fick Hemvärnets stridsskola en ny chef, Jonas Karlsson tog över chefskapet efter överstelöjtnant Claes Alsteryd som hittills har varit tillförordnad chef. Ceremonin inleddes med trumvirvel och fanfar med delar av Arméns musikkår i samband med att Jonas Karlsson blev utnämnd till överste.

Jonas Karlsson tar över HvSS fana och därmed även chefskapet över skolan. Foto: Leah Jorsell/ Försvarsmakten

– Det är med stort nöje jag utnämner dig till överste och chef över HvSS. Du har en lång och gedigen karriär inom Försvarsmakten vilket gör dig mer än lämplig för det här jobbet, sa Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg.

På plats under ceremonin fanns representanter från rikshemvärnsavdelningen, rikshemvärnschefen och Hemvärnets stridsskolas personal.
– Det är väldigt skönt att få stå här idag och att få kliva på till tonerna av Jämtlands Fältjägarregementets igenkänningssignal. Att ta över ansvaret som skolchef för hemvärnets högborg, HvSS, är en utmaning och förmån, men jag ser det också som en möjlighet att påverka hemvärnet och dess utveckling tillsammans med er, sa Jonas Karlsson i sitt tal under ceremonin.

Jonas Karlsson kommer närmast från Högkvarteret där han har i stort sätt ägnat de senaste åren till att hålla på med nationellt försvarsplanering. Han påbörjade sin militära bana för 35 år sedan inom frivillighetsrörelsen som FBU-ungdom på Kronobergs regemente,  I 11 i Växjö. Han hade sitt första möte med hemvärnet när han genomförde helgtjänster som instruktör under början av sin karriär.

– Det jag tar med mig från den tiden är den försvarsviljan, engagemangen och den positiva andan som finns bland hemvärnssoldater runt om i landet. Jag tar även med mig en hel del erfarenheter från min tjänstgöring inne på Högkvarteret, framför allt när det gäller behovet av hemvärnet, och jag hoppas att med min och er kunskap, att vi ska göra ett så bra jobb som möjligt tillsammans, sa han. 

Under ceremonin passade Jonas även på att tacka den avgående chefen överstelöjtnant Claes Alsteryd. Claes har varit chef för HvSS sedan den 31 december 2017 då han tog över efter Björn Olsson som gick i pension.
– Stort tack Claes för din tid som chef. Du har fortsatt skolans viktiga verksamhet och axlat rollen som skolchef mycket väl, sa Jonas Karlsson.

Hemvärnets stridsskola
Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HvSS
  • Ort: Vällinge
  • Yrkesofficerare: 23
  • Civilanställda: 15
Så här har vi räknat
Karta