Hemvärnets stridsskola utbildar hemvärnets chefer i strid och ledarskap. Vi utvecklar taktik, metodik och stridsteknik för hemvärnsförbanden. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av ny utrustning, nya utbildningsmetoder, kvalitetsuppföljning av rekrytering och all utbildning riktad mot hemvärnsförband.

Notiser Från Hemvärnets stridsskola

Flyttade och inställda kurser 2023
21 mars202311:45
Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Hemvärnets stridsskola har fått i uppgift av Rikshemvärnsstaben att ansvara för utbildning av de som framöver ska utbilda ukrainska soldater i Storbritannien inom ramen för Interflex.

Detta påverkar HvSS möjlighet att genomföra ett flertal planerade kurser under 2023 då Interflex är prioriterad verksamhet.

De vars ansökan som inkommit till HvSS fram t o m 2023-03-20 och berörs av ändringarna har fått information om detta.​

Arbete pågår med planering av kursverksamhet för 2024.​​

Ta del av uppdaterat kursutbud för 2023 här.

Hemvärnets stridsskola
Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HVSS
  • Ort: Vällinge
  • Personal: 50
Så har vi räknat
Karta
Lediga tjänster

Till våra lediga tjänster.

Välkommen med din ansökan!