Hemvärnets stridsskola utbildar hemvärnets chefer i strid och ledarskap. Vi utvecklar taktik, metodik och stridsteknik för hemvärnsförbanden. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av ny utrustning, nya utbildningsmetoder, kvalitetsuppföljning av rekrytering och all utbildning riktad mot hemvärnsförband.

Notiser Från Hemvärnets stridsskola

Utbildningsgrupperna tillförs nya lastbilar
28 april202010:49

Ett större antal nya lastbilar av modell Scania P310B4x2NA, eller skåpbil 8T, tillförs nu utbildningsgrupperna inom samtliga militärregioner i Försvarsmakten.

Chefen armémateriel, brigadgeneral Mikael Frisell och Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg framför en av utbildningsgruppernas nya lastbilar. Foto: Erica Dahlquist/Försvarsmakten

– Genom att vi nu tillför ett antal lastbilar till utbildningsgrupperna inom alla militärregioner, stärker vi logistikfunktionen på ett bra sätt, säger rikshemvärnschefen, generalmajor, Stefan Sandborg.

– Det här är ett viktigt tillskott och ett steg i rätt riktning, säger chefen för armémateriel, brigadgeneral Mikael Frisell . Vi har fått igång en bra dialog och process mellan Hemvärnet och FMV (Försvarets materielverk) som syftar till att förse Hemvärnet med ny materiel. Det är ett samarbete som vi fortsatt ska utveckla och förstärka.

Kronprinsessan tackar Hemvärnet
20 mars202014:48

Rikshemvärnschefen vidarebefordrar en hälsning från Kronprinsessan till alla hemvärnssoldater.

Kronprinsessan besöker delar av de svenska specialförbanden. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

– Kronprinsessan Victoria ringde i går kväll upp mig för att informera sig om Hemvärnets stöd och aktiviteter kopplat till de påfrestningar Sverige utsätts för med anledning av coronaviruset. Kronprinsessan utryckte sitt och familjens stora stöd och beundran för det ni, alla hemvärnssoldater, bidrar med i stöd till samhället. Ni gör verkligen skillnad, säger rikshemvärnschefen Stefan Sandborg.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria besöker regelbundet Försvarsmaktens verksamhet och är ordförande i Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond som stödjer frivillig försvarsverksamhet. 

Södertälje lämplig övningsmiljö för Hemvärnet
27 februari202013:16

Igår avslutades två kurser för pluton- och kompanichefer på Hemvärnets stridsskola (HvSS) i Vällinge, söder om Stockholm. Kurserna genomfördes under tio dygn och delvis tillsammans för att eleverna skulle få öva så verklighetstroget som möjligt. Övningarna ägde rum inne i Södertälje, en av Sveriges äldsta städer med ca 100 000 invånare, stora industrier, många sjöar och flera naturreserverat.

Hemvärnet övar i Södertälje
Elever från plutonchefskurs och kompanichefskurs på Hemvärnets stridsskola rekognoserar inne i Södertälje från stadshusets tak. Foto: Janett Broms/Försvarsmakten

Eleverna som kom från hela landet fick på kursen blanda teori på skolan med praktiska övningar såsom rekognosering i terräng och spel i urban miljö i Södertälje.

Kapten Thomas Skagerberg är en av HvSS kurschefer och ansvarade för kursupplägget:

– Södertälje är en mycket lämplig urban miljö att öva i. Det är en strategisk knutpunkt med järnväg, sjöfart, vägtrafik och flera broar. Här får grupperna öva skydda och bevaka stadshuset och två av broarna. Uppgiften att skydda är den högre nivån då vi förhindrar åverkan och när vi bevakar ligger fokus på att försvåra sabotage. En del av övningen är att växla mellan de två lägena.

Inne i stadshuset blev kompanicheferna orienterade av personal från Södertälje kommun. Åke Martinsson, kommunens säkerhetsskyddschef, gav eleverna en övergripande bild av bland annat kommunens geografi, transporter och civila försvarsuppdrag. Därefter var det elevernas tur att ställa frågor för att på ganska kort tid bilda sig en uppfattning om läget och hur de skulle kunna genomföra sina uppdrag.

Anita Persson är ställföreträdande kompanichef på Värmlands hemvärnsbataljon och har varit i Hemvärnet sedan 2005:

– Det gäller att snabbt skaffa sig en överblick på funktioner, verksamhet, befintligt skydd, logistik och samverkansmöjligheter. Det som är speciellt med Södertälje är ju kombinationen av tunga och farliga transporter både till sjöss och på land som vi behöver få grepp om. Därefter tar vi det praktiska med bland annat energiförsörjning, sjukhus och förläggningsplats.

Vad tar då eleverna med sig efter tio dagars utbildning? Andreas Zetterberg är plutonchef på Värmlandsbataljonen och har varit med i Hemvärnet i elva år:

– Efter en sådan här kurs kommer jag hem med många kunskaper och verktyg till mitt förband och blir en bättre ledare i stridsmiljö gentemot min pluton. I vår är vi med på försvarsmaktsövningen Aurora och det ska bli kul att omsätta det vi övat i ett större sammanhang. Guldkanten på den här kursen var förstås när överbefälhavaren körde förbi och gjorde ett spontanbesök under ett av våra övningstillfällen. Han berättade hur stolt han var över Hemvärnet och tackade oss för vårt fina arbete. Jag är  med i Hemvärnet för att jag vill göra en insats och hjälpa till i samhället och att få beröm direkt från ÖB är värt hur mycket som helst!

Hemvärnets stridsskola
Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HVSS
  • Ort: Vällinge
  • Personal: 50
Så har vi räknat
Karta
Lediga tjänster

Till våra lediga tjänster.

Välkommen med din ansökan!