Hemvärnets stridsskola utbildar hemvärnets chefer i strid och ledarskap. Vi utvecklar taktik, metodik och stridsteknik för hemvärnsförbanden. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av ny utrustning, nya utbildningsmetoder, kvalitetsuppföljning av rekrytering och all utbildning riktad mot hemvärnsförband.

Notiser Från Hemvärnets stridsskola

Spåra i snön
6 december201915:18

Från Svalöv i syd till Luleå i norr kom 16 hundförare för att delta på specialistutbildningen för hundförare. Kursen pågick i fyra dagar och arrangerades av Hemvärnets stridsskola och Svenska brukshundsklubben.

Hundförarutbildning på Hemvärnets stridsskola
Instruktör och kursdeltagare på specialistutbildning för hundförare, Hemvärnets stridsskola november 2019. Foto: Janett Broms/Försvarsmakten

Hundförarutbildningen utgör den tredje och avslutande delen för specialistutbildningen. För att delta på utbildningen krävs det att man först gått grundläggande soldatutbildning eller motsvarande samt en speciell patrullhundsutbildning.

Patricia Lantz från 47:e hemvärnsbataljonen på Södra skånska regementet berättar:

– Den här tredje kursen knyter så att säga ihop säcken för oss. Det är en koncentrerad kurs med mycket som ska gås igenom på bara fyra dagar men det är otroligt givande. Det är bra att vi har instruktörer som är hundförare och andra som är gruppchefer; då får vi oss tills livs alla delar.

På andra kursdagen tränade gruppen på att spåra. Det skedde i första snön på ett av skolans fält som vetter ner mot Mälaren. Gruppchefen ledde övningen tillsammans med schäfern Yango och hans hundförare. Övriga elever agerade skyttesoldater. Övningen gick ut på att tolka hundens signaler då den spårar på marken, lyssnar och känner vittring i luften. Störande moment i omgivingen såsom rådjur, bilar och andra hundar gjorde övningen än mer realistisk.

 

Samarbete över gränserna i unik chefskurs
29 november201911:57

I slutet av november arrangerade Hemvärnets stridsskola årets upplaga av Nordisk chefskurs; ett erfarenhetsutbyte mellan Danmark, Norge och Sverige. Med fokus på ledarskap syftar kursen till att utveckla förståelsen för de tre ländernas system och synsätt samt bygga tilltro över gränserna. Nytt för i år var att Polisen deltog i undervisningen.

Nordisk chefskurs med elever från Danmark, Norge och Sverige. Foto: Janett Broms/Försvarsmakten

Kursveckan startar med en ledarskapsdag med teorigenomgångar och analys av det egna ledarbeteendet. Under de följande dagarnas taktiska bedömanden görs inspel som på olika sätt berör ledarskapets komplexitet, såsom ledarskap under svåra situationer, målstyrning kontra uppdragstaktik, värdegrundsbrott och behovet av snabba beslut. Kursen hålls varje år och roterar mellan länderna. Nästa år är det Norges tur att stå som värd.

Polisen deltog för första gången

Polisens deltagande på kursen var så pass uppskattat att det med all sannolikhet blir ett stående inslag även fortsättningsvis. David Lagerhorn, polis och lärare på polisutbildningen på Södertörns högskola var med hela veckan för att dela med sig av sina kunskaper kring ledarskap i svåra situationer:

– Jag känner väl till Hemvärnets stridsskola eftersom vi har använt oss av området i polisutbildningen. Det faktum att Hemvärnet och vi inom Polisen lägger upp våra utbildningar på samma sätt är betryggande eftersom vi i ett krisläge är fler som kan lösa uppdrag på samma sätt. Jag har lärt mig så otroligt mycket under veckan och upplever att jag blir en bättre lärare.

Röster om kursen

”En veckas professionell team-building där vi bygger tilltro till varandra och mellan länderna.”

”Kursen stärker våra möjligheter att agera tillsammans i händelse av kris.”

”Bra inblick i och förståelse för hur vi löser uppgifter i de respektive länderna.”

Hemvärnets stridsskola
Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HVSS
  • Ort: Vällinge
  • Yrkesofficerare: 23
  • Civilanställda: 15
Så här har vi räknat
Karta