Hemvärnets stridsskola utbildar hemvärnets chefer i strid och ledarskap. Vi utvecklar taktik, metodik och stridsteknik för hemvärnsförbanden. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av ny utrustning, nya utbildningsmetoder, kvalitetsuppföljning av rekrytering och all utbildning riktad mot hemvärnsförband.

Notiser Från Hemvärnets stridsskola

I full fart inför Ungdomstävlingen
17 augusti202217:48

Tälten står redo nedanför Hemvärnets stridsskolas huvudbyggnad. Snart är vi äntligen redo att återigen få välkomna över 200 tävlingssugna ungdomar till HvSS! Tävlingen är Försvarsmaktens största återkommande tävling för ungdomar.

Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Rikshemvärnschefens ungdomstävling 2022 äger rum 19-21 augusti och i år har vi glädjen att välkomna deltagare från Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Tävlingsdeltagarna genomför respektive moment i lag och kommer bland annat tävla i orientering, hinderbana och precisionskastning. De kommer även presenteras för ett överraskningsmoment. För bra resultat kommer det krävas samarbete, förmåga att lyssna på instruktioner och att lyssna på och hjälpa varandra.

Den första ungdomstävlingen genomfördes 1956 med totalt 36 lag från samtliga försvarsgrenar, frivilliga befälsutbildningsrörelsen och statens järnvägarsdriftvärn. Idén till tävlingen härstammar från 40-talets sommarkurser som brukade avslutas med en mindre fälttävling där ungdomar från hela landet kunde mäta sina krafter med varandra.

Följ tävlingen

Vi uppdaterar löpande om tävlingen i våra sociala medier. Följ Hemvärnets stridsskola på Facebook och Instagram för att hålla dig uppdaterad.

Facebook @ Hemvärnets stridsskola
Instagram @ hemvarnets_stridsskola

Tillskott av skjutinstruktörer
1 juli202213:10

Under veckan har HvSS genomfört två besök hos och uppföljning av skjutinstruktörsutbildningar. Första besöket gjordes hos Svenska Skyttesportförbundet vid Önnarp skjutfält och det andra hos MR S vid Revingehed.

Foto: Joachim Péru/Försvarsmakten

​Besöket hos Svenska Skyttesportförbundets utbildning av blivande skjutinstruktörer syftar till att fördjupa samarbetet mellan Svenska Skyttesportförbundet (SvSSF) och HvSS inför kommande GU-F samt ombeväpning av stridskraften. ​

Till detta utbildningstillfällen har SvSSF riktat sin rekrytering särskilt till kvinnor och vid den grundläggande instruktörskursen deltog tio kvinnor. Eleverna har blandad bakgrund där några genomfört GU-F och andra värnplikt. Utöver den grundläggande kursen genomfördes parallellt en fördjupningskurs för befintliga instruktörer där deltagarna fick möjlighet att fördjupa sina kunskaper för att kunna agera som skjutinstruktörer vid GU-F och förband.

Utbildningen har varvat teori och praktik hämtat från Handbok Skjututbildning Automatkarbin och eleverna har fått använda varandra som övningstrupp.

Vid MR S utbildning deltog tolv elever i Grundkurs Övningsledare Automatkarbin (GK ÖLAK) som arrangerades lokalt. Godkända elever kommer sedan att kunna verka som instruktörer vid förband.​

HvSS växer - nu söker vi nya medarbetare
29 juni202214:06

​Ä​r du vår nya kollega? Hemvärnets stridsskola fortsätter växa och annonserar nu följande lediga tjänster:

Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Stabschef HvSS OF 3

Som Stabschef leder och fördelar du arbetet på staben. Staben består av åtta personer; civila och militära medarbetare med eget ansvar för skolans stödjande funktioner. Ditt arbete skapar förutsättningar för HvSS utveckling. Du arbetar aktivt och i nära samarbete med övriga enhetschefer för att säkerställa samarbetet på skolan. Du ansvarar bland annat för verksamhets- och personalplanering, krisstödsarbete, ekonomisk planering, uppföljning samt utbildning av personal i militärbas Vällinge. Du är direkt underställd C HvSS och är dennes främsta stöd i att leda, planera och följa upp ledningsgrupp, skolrapporter och övrig verksamhet.

Sista ansökningsdag: 2022-08-19 ​​

HR-generalist

​Tjänsten som HR-generalist är omväxlande och bred. Du kommer att arbeta med flera typer av operativa personalärenden såsom personal- och kompetensförsörjning, avtal, arbetsrätt och arbetsmiljö. Du kommer även att ansvara för ett antal huvudområden som du driver och utvecklar självständigt, beroende på din bakgrund och ambition. Tjänsten är placerad på staben.

Sista ansökningsdag: 2022-08-19​

Säkerhetschef

Din uppgift är att stödja C HvSS med att leda, utveckla och följa upp HvSS säkerhetskyddsarbete. Vi söker dig som har god insikt i och förståelse för myndigheter och större organisationsstrukturer. Vidare har du förmåga att tydliggöra målsättningar som ska omsättas i planer och genomföras i verksamheten samt sätta uppgifter i ett större sammanhang. Du kommer i din befattning att vara en del av HvSS ledningsgrupp.​

Sista ansökningsdag: 2022-08-19

IT-samordnare

Tjänsten som IT-samordnare innebär att du driver, formulerar och kommunicerar verksamhetens krav på IT-stöd avseende mjukvara, hårdvara och nätverk.

​Sista ansökningsdag: 2022-08-19​

 

Läs mer om samtliga tjänster och ansök via Mitt Försvarsmakten. Där hittar du även kontaktperson för respektive befattning.

GK Störa genomförd för första gången
28 juni202210:57

Under våren har det varit premiär för Grundkurs Störa vid Hemvärnets stridsskola. Kursen är en tio dagars utbildande prestationsövning som nu har genomförts som ett pilotprojekt. Kursen genomfördes i år med delar ur ett amerikanskt Operation Detachment Alpha-team (ODA) som varit på plats i Sverige för att utbilda och träna med hemvärnet.

Kursdeltagare vid observationsplats. Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Grundkurs Störa (GK Störa) som pilotprojekt har skapats och drivits av översergeant och kurschef Robert Svärdgren, utbildningsofficer vid Hemvärnets stridsskola (HvSS). Kursen vänder sig främst till grupp- och plutonchefer inom hemvärnet, men även till chefer på andra nivåer som vill öka sin förståelse för och testa sitt ledarskap. Kursens upplägg började planeras i slutet av 2020 och grundade sig i att vilja erbjuda en prestationsövande kurs där hemvärnssoldaten får möjlighet att lära sig mer om sig själv och sitt ledarskap. Under GK Störa har deltagarna utsatts för såväl fysiska som psykiska prövningar. Svärdgren sammanfattar delar av prövningarna:

— Kursen handlar om att du utsätts för olika typer av stress. Det har dels varit brist på sömn och mat samt att aldrig veta vad nästa moment kommer vara.

Inför kursen genomfördes intervjuer med samtliga sökande. Under intervjun fick den sökande svara på frågor som lades till grund för en bedömning av personens förutsättningar att genomföra kursen. Bland annat sett till deras fysiska förmåga.

— Jag ville se till att deltagaren hade samma bild som jag av kursen de sökt och säkerställa att det var rätt individer som deltog. Det var även viktigt att säkerställa att personen kunde vara borta från till exempel familj och jobb och inte vara nåbar under kursens gång, säger Svärdgren.

Under ett av kursens moment fick deltagarna genomföra en längre marsch för att sedan under natten upprätta plats för bas och observationsplats. Deltagarna vid observationsplatsen hade i uppgift att bevaka ett objekt där de fått information om att fiende skulle anlända kommande morgon. Under nattens och morgonens scenario stöttades av två hemvärnskompanier ur Livgardesgruppen.

Årets kurs rundades av med ett övningsmoment kallat ”Wolfenstein” som introducerades av ODA-teamet. Övningen bestod av fyra stationer med fyra olika skjutvapnen. På så kort tid som möjligt skulle respektive kursdeltagare springa mellan stationerna, avfyra samtliga vapnen och samtidigt få så god träffbild som möjligt. Syftet med övningen var dels att lära sig höra och känna skillnad på vapnen samt att agera under stress.

— You guys never know what you’re gonna find out there on the battleground. Therefore, it’s important to know the difference.

Förevisning i fält
1 juni202214:26

Personal från utvecklings- och utbildningsenheten vid Hemvärnets stridsskola var under maj månad på plats för att närvara vid totalförsvarsövningen Vildhussen som var inom ramen för Rikshemvärnschefens insatsövning.

Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Vildhussen är en övning som syftar till att stärka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar. I övningen deltog tre stycken hemvärnsbataljoner i Jämtland, Ångermanland och Medelpad. Utöver det deltog även en norsk pluton från 12:e hemvärnsdistriktet som ett underställt förband till Fätjägarbataljonen, tillhörande Norra militärregionen.

Parallellt med övningen följde personal från utbildningsenheten vid Hemvärnets stridsskola (HvSS) ett av kompanierna ur 14:e hemvärnsbataljonen för att löpande utvärdera delar av genomförandet i linje för Rikshemvärnschefens insatsövning. Utvärderingen kallas för MARTA och i bedömningen ser man till ett flertal aspekter inom bland annat ledning, uthållighet och rörlighet.

På plats i Jämtland fanns även HvSS utvecklingsenhet för att visa och implementera ny materiel i form av Remote Pilot Air System (RPAS), Hemvärnets nya Taktiska Modulära Marksensorsystem (HvTMM) och Infra Red System (IRS). Vid tillfället gavs hemvärnssoldaterna möjlighet att testa på och själva utvärdera exempel på de system som framöver kommer tillfalla Hemvärnet. För att hjälpa till att förevisa systemen fanns även personal från Försvarets Forskningsinstitut (FOI), som för övningen intog rollen som hemvärnskompaniets RPAS-pilot.

Förevisning med nordiska grannar
24 maj202214:27

I slutet av april fick Hemvärnets stridsskola besök av chefer inom det norska och danska hemvärnet. I samband med besöket hölls en förevisning om tillförsel av ny materiel som planeras tillfalla det svenska hemvärnet.

Representanter från danska hemvärnet. Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Besöket var ett förberedande stabschefsmöte inför det årliga SKANDIA-mötet där de nordiska hemvärnscheferna närvarar. Länderna turas om att vara arrangör till mötet och i år är Sverige värdland. Vid det förberedande mötet är syftet förutom att förbereda det kommande mötet bland annat att uppdatera varandra om pågående verksamhet inom hemvärnet.

Under mötets andra dag hölls en förevisning av fanjunkare Per Sedin, tillhörande utvecklingsenheten vid HvSS. Bland annat redogjorde Sedin för nya lastbilar, multifunktionsfordon, sambandssystem, uppdatering av nya eldhandvapen och nytt granatgevär.

Andra system som förevisades var sensorsystemet HvTMM, Hemvärnets nya Taktiska Modulära Marksensorsystem och Hv RPAS, Remote Pilot Air System. Tillförseln av materielen stärker hemvärnets förmåga att arbeta i olika ljusförhållanden och varierande miljöer.

Ändringar i kursplaneringen 2022
2 maj202209:22
Bild tagen i samband med Instruktörskurs 1. Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Med anledning av det höga antalet ansökningar till Hemvärnet har rikshemvärnschefen gett HvSS i uppgift att se över höstens planering, för att möjliggöra utbildning av fler Hv-soldater på lägre chefsnivå.

Därför har chef för HvSS utbildningsenhet beslutat att genomföra följande förändringar:

- Bataljonstridskursen flyttas från v. 241 till v. 237. Kursen är nu schemalagd att genomföras 12-16 september.
Sökande har meddelats och fått förfrågan om att ha kvar eller ta tillbaka sin ansökan. HvSS uppdaterar i PRIO efter att svaren inkommit. Återkoppling sker gentemot respektive utbildningsgrupp.

- Plutonchefskurs 3 v. 238-239 ställs in.
Kursen är spärrad i PRIO och sökande kontaktas av kurschefen.

- Instruktörskurs 1 kommer genomföras v. 242-243.
Läggs upp i PRIO och uppdateras i Kursutbudet under v. 218.

Överraskningsmoment i Södertälje hamn
27 april202213:06

Under andra halvan av mars genomfördes Bataljonchefskurs 1 (BATCH1) vid Hemvärnets stridsskola. Utöver kursens ordinarie upplägg överraskades deltagarna i ett moment där de fick testa på praktisk medieträning.

Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

BATCH1 vänder sig till den som är eller ska placeras som bataljonschef eller ställföreträdande bataljonschef. Kursen lägger fokus på stridsteknik och taktik på bataljonsnivå och funktioner inom bataljonen. Eleverna ska under kursen bland annat ta fram en stridsplan och öva på att leda bataljonen vid skydd och bevakning av förbindelser som hamnar och broar.

För att göra detta fick eleverna möjlighet att öva skarp samverkan tillsammans med personal på Södertälje hamnkontor. Under momentet fick deltagarna ställa frågor och samla in underlag för hur de skulle skydda objektet, som i detta övningsmoment var Södertälje hamn.

Under kursen övar deltagarna på att utveckla sitt ledarskap som bataljonschef. Som chef är det viktigt att vara införstådd i vad man ska tänka på vid kontakt med media. Därför möttes kursdeltagarna av ett överraskningsmoment i hamnen. Momentet bestod av en frågvis lokalreporter som spelades av personal på HvSS. Eleverna fick då öva sig i att bemöta reporterns frågor. Därefter fick gruppen diskutera hur situationen upplevdes och vad som är viktigt att tänka på.

— Som bataljonchef inom hemvärnet kommer du behöva på ett trovärdigt sätt kommunicera er verksamhet mot övriga samhället. Kontakten med media kan ses som en tillgång för att göra detta, säger kurschef Johannes Kirchheim.

Chefsbytesceremoni vid HvSS genomförd
4 april202209:38
Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Solen lös över Hemvärnets stridsskola idag när chefsbytesceremoni genomfördes. I samband med detta tillträdde överste Johan Brovertz som ny förbandschef vid HvSS. Brovertz mottog förbandsfanan av överstelöjtnant Håkan Sigurdsson som sedan årsskiftet varit tillförordnad skolchef.

I samband med ceremonin talade rikshemvärnschef Stefan Sandborg:

Att vara chef för HvSS är någonting helt unikt. Chefen för HvSS är chef för det som vi kan kalla Hemvärnets själ då det är här alla frivilliga krigsförbandschefer utbildas.

Hemvärnets musikkår Dalarna bistod med musik i samband med ceremonin. På plats var även tidigare tillförordnad skolchef överstelöjtnant Per Magnus Nilsson och tidigare förbandschef överste Jonas Karlsson.

Ett stort tack till Jonas Karlsson, Per Magnus Nilsson och Håkan Sigurdsson.

HvSS önskar överste Johan Brovertz varmt välkommen!

Hemvärnets stridsskola
Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HVSS
  • Ort: Vällinge
  • Personal: 50
Så har vi räknat
Karta
Lediga tjänster

Till våra lediga tjänster.

Välkommen med din ansökan!