Insatsförband från P 4 skickas på uppdrag

En pluton ur en insatsstyrka som utbildats på P 4 kommer under helgen att skickas till Afghanistan som förstärkning av den svenska styrkan där.

Styrkan IA07 anställdes 1 juli 2007 och har under hösten 2007 utbildats på P 4. Foto: Canan Yasar

Under veckan har stor del av arbetet vid regementet legat vid att få iväg plutonen utan några omständigheter och det har gått väldigt smidigt.
– Det gick fort och man känner sig väldigt prioriterad, säger Robbin Fransson, skyttesoldat vid plutonen.

Mekaniserat skyttekompani
Plutonen som skickas ingår i IA07 – en insatsstyrka som har beredskap för att kunna vara insatta med 10 dagars varsel. IA07 är ett mekaniserat skyttekompani som kan användas för att förstärka insatser både i Sverige och internationellt.
– Det känns väldigt bra. IA07 sattes upp för att kunna sättas in snabbt, vi hade kunnat åka snabbare om det hade behövts, säger Michel Gunnarsson, ställföreträdande gruppbefäl vid plutonen.

Ingen tidspress
Under veckan som gått har plutonen förberett sig för att kunna ge sig iväg under helgen. Hela packningsarbetet av utrustning och materiel tog strax under fyra timmar att genomföra helt i enlighet med vad plutonen övat tidigare.
– Vi hade ingen tidspress på oss, hade vi haft det hade det gått fortare, säger Robbin Fransson.

Kompletterande utbildning
Inför insatsen har plutonen fått kompletterande utbildning om insatsområdet och uppgifterna på plats. Varje soldat har också fått tid att ta hand om personliga angelägenheter och ta farväl av släkt och vänner.
Plutonen ur IA07 ska stötta den svenska Afghanistanstyrkan med bevakning och eskortuppgifter. Liknande förstärkningar till Afghanistan har genomförts tidigare i syfte att avlasta styrkan på plats, som normalt får mer att göra under sommarhalvåret.

Styrkan IA07 anställdes 1 juli 2007 och har under hösten 2007 utbildats på P 4. Sedan 1 januari står de i beredskap för att kunna sättas in, nationellt eller internationellt. Huvuduppgiften för kompaniet är att förstärka pågående svenska insatser. Enheten kommer att stå i beredskap fram till 30 november i år.