TD01 förbereder för regn i Tchad

Livet för den svenska Tchadstyrkan har under de tre inledande månaderna ofta varit klimatmässigt extremt. Dagstemperaturer strax under 50 grader celsius – i skuggan – har inte varit ovanliga. Dagarna med temperaturer under 40 grader har varit få.

Vädret före regnperioden är nyckfullt. En sandstorm närmar sig Camp Neptun. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Luften var inledningsvis mycket torr och dammig, vilket gjorde att många nyanlända till och med drabbades av plötslig och spontan näsblod.
Nu i slutet av maj börjar väderleken skifta karaktär. Molnen tornar upp sig under dagarna. Regnperioden är på gång. De senaste veckorna har hettan mildrats – och ersatts av en mer fuktig luft. Enstaka skyfall har också fallit över den svenska personalen i N'Djamena och Abéché.

Inför den kommande regnperioden har förbandet inlett vissa förberedelser. Bland annat har styrkan börjat att höja golven i stabs- och förläggningstält. De enstaka skyfallen som redan kommit har orsakat smärre översvämmningar tälten. Nu ska alla golv höjas.
– Vi höjer golven med betongsten, reglar och byggskivor. Enkelt och effektiv. Det är vår egen idé och konstruktion. Vi tror att det ska fungera bra, säger kapten Peter Wallström.

Regnperioden i Tchad kulminerar under juli och augusti.