Marinbasen drar ett tungt lass

Hur flyttar man ett manöverodugligt fartyg som har ett deplacement på över sex tusen ton? Den och många fler frågor behövdes besvaras. Bästa sättet att få svaret är förstås helt enkelt att prova. Marinbasens ekipagekompani tog sig an utmaningen tillsammans med Första ubåtsflottiljen. Swenex gav möjligheten.

Vi det här tillfället passade man på att pröva så många olika möjligheter man kunde. Båda fartygen fick turas om att dra i vardera änden av fartyget. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Bogserfartygen har fått ok på att bogsertrossen ligger fast på HMS Belos och kan nu öka avståndet. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
HMS Hector drar HMS Belos efter sig. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten
HMS Hector har kopplat sig mot HMS Belos och tränar på att förflytta fartyget i olika riktningar. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Leif och Peter följer noga hur kollegorna på systerfartyget HMS Hector väljer att agera. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
HMS Hector har kopplat sig mot HMS Belos och tränar på att manövrera med det stora fartyget jämsides. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten
Kocken ombord på HMS Belos tog tillfället i akt att lämna över en bit tårta som tacksamt togs emot. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
"Ja, det här gick bra. Tanken var att se om teorin och verkligheten stämmer" säger Peter, en nöjd fartygschef ombord på HMS Hercules. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Båda fartygen fick turas om att dra i vardera änden av fartyget. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Efter att ha tackat för sig och lämnat HMS Belos tog de båda besättningarna tillfället i akt och kopplade sig mot varandra för att utbyta erfarenheter. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten
Efter att ha fått utvärdera dagen tillsammans skiljs de båda besättningarna åt. Det var glada om än trötta miner efter dagens övningar som hade varit något man hade sett fram emot sedan ett tag tillbaka. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
"Ibland måste man bara stanna upp och passa på att njuta av stunden" säger Hasse och beundrar solnedgången. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
En förmån som heter duga att få se solen gå ner i horisonten. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
"Du måste vara ett med fartyget. Man kan säga att det är som att hålla en utombordare i varje hand, tänker man så går det ganska bra. Det kräver kontinuerlig träning. Lägstanivån för en operatör här är ganska hög, antingen kan du eller kan du inte" säger Leif som har många års erfarenhet av att köra en mängd olika fartyg men som är ganska ny ombord på det här. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Fartygen har skiljts åt och kommer fortsätta på vars ett håll att lösa uppgifter under övningen Swenex. Nu många erfarenheter rikare. Ekipagekompaniet har fått det bekräftat att de kan assistera alla marinens fartyg. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Marinbasen stödjer övriga marina förband med en mängd olika funktioner. Ekipagekompaniet är den del av förbandet som innehar olika typer av stödfartyg och båtar i syfte att utföra den uppsjö av behov som kan uppstå för de marina stridskrafterna. Det kan handla om transporter, bärgningsarbeten, målbogsering och att assistera fartyg i behov av stöd.

Just att ge assistans gavs möjlighet att träna på under Swenex. Om ett fartyg av någon anledning blir manöverodugligt och inte kan flytta sig för egen maskin har Marinbasen två bogserfartyg med azimuth stern drive-funktion, ASD.  Funktionen innebär att fartygen har propellrar som kan rotera runt oberoende av varandra vilket ger fartygen en väldigt god manöverförmåga.

Bogserbåtarna har också rejäl dragkapacitet och kan bogsera de flesta stora fartyg. Just den här dagen hade båda fartygen, HMS Hercules och HMS Hector möjlighet att befinna sig på samma plats som fartyget HMS Belos för att fritt till havs passa på att verifiera de teorier man hade om hur man skulle kunna använda bogserarna. Syftet var att genomföra en mängd olika moment där man på varierande sätt assisterar, förhalar och bogserar ett fartyg i ett hamnområde eller genom trånga passager. Fördelen med att göra detta långt ute till havs var att man kunde ha fritt manöverutrymme.

HMS Belos är ett av Försvarsmaktens största fartyg och de två bogserarna passade på att öva moment som att tillsammans dra fartyget, tillsammans putta fartyget sidledes och enskilt koppla sig i sida med fartyget och ta det med sig.

Mats Loftén, chef för Ekipagekompniet var glad och nöjd efter genomförda moment.

– Ja, det känns bra att det här äntligen blev av, att vi fick möjlighet att få jobba mot ett så här stort fartyg. Nu vet vi att vi klarar av att assistera alla marinens fartyg, antingen tillsammans eller var för sig. Men, det vill gärna bli bra när man har så kunniga medarbetare, säger Mats Loftén.