KARLSKRONA 20111121
En av de prövade genomför arbets EKG vid hälsoundersökningen. Kompletterande prövning genomförs för att säkerställa att de sökande till ubåtsvapnet uppfyller de krav som ställs på personal med ubåtstjänst. Testerna består bland annat av fri uppstigning, läkarbesök och fysiska tester.
Foto: 1.Sergeant Johan Nilsson/Försvarsmakten/Combat Camera.

Kompletterande prövning

Tjänsten på ubåt ställer stora krav på den enskilde besättningsmedlemmen. För att tjänstgöra ombord på någon av Försvarsmaktens ubåtar måste du genomgå en kompletterande prövning.

Besättning på 4. sjöstridsflottiljens HMS Ven.

Sjöofficer

Som sjöofficer med sjökrigsvetenskaplig profil arbetar du inom marinen med huvudsaklig uppgift att försvara Sveriges kust mot intrång, kränkningar och angrepp.

KARLSKRONA 20140404. Dokumentation av befattningar på U-båten HMS Södermanland för Försvarsmaktens rekryteringsweb.

Sonarofficer

Sonarofficerens huvuduppgifter är att leda sonaroperatörernas arbete och att organisera sonartjänsten ombord på fartyget.

korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall deltog i marinens vårövning i mars 2023. Området för verksamheten är i huvudsak Hanöbukten.

Sambandsoperatör sjö

Som sambandsoperatör är du specialist på att hantera ett fartygs olika radio- och satellitsystem.

KARLSKRONA 20130208

Kock / Förnödenhetsbefäl på HMS Uppland.
Första ubåtsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. 365 dagar om året står ubåtar och andra delar av förbandet i ständig beredskap för att övervaka och skydda Sveriges intressen, över, på och under ytan.
Första ubåtsflottiljen är beläget vid Örlogshamnen i Karlskrona och tillhör Karlskronas garnison.

Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten

Ubåtskock

Som kock på ubåt lagar du lunch, middag och nattmat till besättningen i ett litet utrymme. Du är även delaktig i sjukvårdsarbetet ombord.

Båtoperatör

Båtoperatörer är särskilt utbildade för att kunna verka som en del av specialförbandssystemet.