”Spaning, lokalisering, anfall”- årets stora ubåtsjaktövning är nu igång

Att det snöar i Stockholm i maj är förmodligen lika ovanligt som att bevittna en ubåt på periskopsdjup. Den som befinner sig i Stockholms södra skärgård under veckan har möjlighet att få uppleva båda. Årets största ubåtsjaktövning började nämligen i vinterkyla och snö.

Innan lunch tisdagen den 9 maj kastade fartygen loss från Berga för att påbörja chefen för Fjärde sjöstridsflottiljens ubåtsjaktövning. Övningen pågår till den 18 maj. Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten
Torped är huvudvapnet mot ubåt. Här lastas en torped ombord på en Visbykorvett vid ett tidigare tillfälle. Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten
Även om det ser lugnt ut på ytan så gäller något helt annat under den. Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten

Fjärde sjöstridsflottiljen är stridsområdesansvarig för undervattensstrid vilket innebär att förbandet har ansvar för utvecklingen av ubåtsjakt. För att utveckla en integrerad marin ubåtsjaktstyrka genomförs för tredje året i rad chefen för Fjärde sjöstridsflottiljens ubåtsjaktövning. Det är en stor nationell övning där samtliga marina förband deltar med stöttning av Helikopterflottiljen och Hemvärnet.

Syftet med övningen är att öka förmågan att genomföra ubåtsjaktoperationer och utveckla marinstridskrafternas förmåga att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet samt att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till väpnad strid inom ramen av ubåtsjakt.

Enskilda övningsmoment med tydliga mål

I många militära övningar utgår man från ett övningsscenario där det finns ett hot eller en fiendesida som man ska försvara sig emot. Den här övningen skiljer sig då den innehåller enskilda övningsmoment där man övar grundläggande funktioner men med tyngd på ledningsförhållanden mellan olika stridskrafter.

– Övningen är komplex för att den kräver många olika funktioner och samverkan. Det svåra i övningen är att den består av tillfälligt sammansatta förband som inte är vana att öva tillsammans, berättar Tobias Widén som har varit planeringsansvarig för ubåtsjaktövningen.