Mobil högteknologi i kampen mot improviserade bomber

Bison Counter-övningen är i gång och inledande träning och tester har genomförts liksom kunskapsutbyten. Bland annat har JDEAL (Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory) haft presentation och rundvandring i det mobila kriminaltekniska laboratoriet.

Major Campbell och Dr Kühar i samspråk. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Varumärket för JDEAL, Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Korridoren i det mobila kriminaltekniska laboratoriet. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Dr Kühar är kemist på laboratoriet. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Major Verkoeijen är chef för det mobila kriminaltekniska laboratoriet. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Så här ser laboratoriet ut exteriört. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

Europeiska försvarsbyrån, EDA, är samordnare för projektet, huvudansvar har Nederländerna med stöd av övriga deltagarländer. Laboratoriet har kostat cirka två miljoner euro att bygga, är alldeles nytt och ute på sin jungfruresa. Försvarsmakten och övningen Bison Counter är stolt värd. Major Gary Campbell, chef över den sammansatta styrkan 12. C-IED Task Force under övningen, har ett nära samarbete med JDEAL-personalen och nämner att övningen blir en kompetensutveckling för alla inblandade.

Laboratoriet testas för första gången

Major Geert-Jan Verkoeijen, chef för labbet visar stolt upp containern både exteriört och interiört.
– Vi är stolta och engagerade och vi vill både visa upp och testa utrustningen i övningen, påpekar major Verkoeijen. Det är viktigt fortsätter major Verkoeijen att JDEAL blir så synlig som det går, för att få beslutsfattare att kunna ta snabba och strategiska beslut om användning av utrustningen där det finns behov. 

Att få delta vid övningen Bison Counter är viktigt och bra, samverkan och samordning inom C-IED området är nödvändigt. Vid övningen deltar 21 länder via samarbetet European Defence Agency Project Team Countering Improvised Explosive Devices (PT C-IED), så vi når vekligen ut med vårt budskap.  En brådskande sak betonar han är en gemensam C-IED terminologi för alla intressenter. 

Från fingeravtryck till luftpartiklar

Kollegan och kemisten Dr. Andreas Kühar berättar hur komponenter och materiel från konventionella och hemgjorda bomber samlas in, analyseras, röntgas, fotograferas och dokumenteras för att ligga i framkant när det gäller teknik och taktik inom C-IED området. Men även bevismaterial vad gäller fingeravtryck, tillvägagångssätt och tillverkning samlas in.

 – All utrustning i laboratoriet är den senaste tekniken och tillverkat för att kunna transporteras utan att skadas och för att tåla olika väderlek och annan yttre påverkan, säger Andreas Kühar.

Det mobila kriminaltekniska laboratoriet är en del i hela kedjan som övas vid Bison Counter för att upptäcka, mildra, neutralisera, förutsäga och förhindra hotet från kriminella grupperingar och nätverk.

– Vi de goda krafterna vill ligga steget före buset, poängterar major Gary Campbell.