Rapport från EUTM Mali (European Union Training Mission Mali)

EUTM Mali är en insats med många utmaningar. Dels är det de självklara med vädrets utmaningar och utbildningens utmaningar i att arbeta med tolk och lära ut fransk taktik Malis armé. Det som kanske inte har framkommit tidigare är de krav på anpassning som emellanåt ställs på instruktörerna då tidsförhållanden ofta är korta och besluten fattas kort inpå att de skall utföras. Ett exempel på detta involverade tre av våra svenska instruktörer kort efter att utbildningen av den maliska arméns åttonde bataljon (GTIA 8) avslutades.

Instruktion till skytt i Bastion Foto: Tommy Schalén/Försvarsmakten Fordonsvis utvärdering av momentetFoto: Tommy Schalén/Försvarsmakten
Fordonsvis utvärdering av moment Foto: Tommy Schalén/Försvarsmakten Fordonsvis utvärdering av momentetFoto: Tommy Schalén/Försvarsmakten
Formationsträning med förbandet Foto: Tommy Schalén/Försvarsmakten Fordonsvis utvärdering av momentetFoto: Tommy Schalén/Försvarsmakten
Bastion i eldställning Foto: Tommy Schalén/Försvarsmakten Fordonsvis utvärdering av momentetFoto: Tommy Schalén/Försvarsmakten
Huvudvapnet i Bastionen, en rysk 14,5 mm kulspruta, tas isär och plockas ihop Foto: Tommy Schalén/Försvarsmakten Fordonsvis utvärdering av momentetFoto: Tommy Schalén/Försvarsmakten
Framryckning och eldställning i svårframkomlig terräng Foto: Tommy Schalén/Försvarsmakten Fordonsvis utvärdering av momentetFoto: Tommy Schalén/Försvarsmakten

”Det svenska bidraget på EUTM Mali 07 hade precis avslutat en intensiv träningsperiod med att vara ansvariga för att utbilda en av plutonerna på det tredje kompaniet ingående i GTIA 8 och vi såg nu fram emot en mer lågintensiv period där vi skulle genomföra leave med hela styrkan samt förbereda oss inför nya utmaningar. Det vi inte visste var att det italienska LATT (Light Armoured Training Team) skulle genomföra en Bastionkurs, men de hade inte tillräckligt med instruktörer.

Vad är då en Bastionkurs? Bastion är ett fransktillverkat bepansrat terränggående stridsfordon på hjul med en rysk 14.5mm kulspruta i en ringlavett på taket. Den kan närmast liknas med den svenska motsvarigheten Galt dock med skillnaden att Bastion rymmer en hel skyttegrupp.

På grund av rätt kompetens på rätt plats kunde vi snabbt positivt rapportera att svenskarna på campen kunde understödja med stridsfordonsinstruktörer och förstärka upp Italienarnas LATT. Beslutet fattades och de tre instruktörerna fick order om att genomföra leave, komma tillbaka på en lördag för att direkt på söndagen åka iväg med italienarna och genomföra kursen. Så två dagar innan leave-flyget hem så började förberedelserna för de tre instruktörerna att lära sig så mycket som möjligt om ett nytt stridsfordon. De fick också packa i största möjliga uträckning för att snabbt kunna vara beredda att köra igång när de återigen var tillbaka i Mali. Utbildningen genomfördes under italienskt befäl där de tre svenskarna har varit ansvariga för att utbilda en av tre plutoner. Det som har lärts ut är grunder i vagnsstrid, kommunikation och lydnadsförhållanden i vagnen, uppsittning, avsittning, ingående i stridsställning, hur och när man genomför observationshalt, framryckningsformationer, åtgärder vid stridskontakt samt mycket annat.”

Lärdomarna från både trupp och instruktörer har varit många men den största är nog vikten av flexibilitet och noggrannhet i detaljer för att få framgång i vagnsstriden. Alla var efter avslutad utbildning mycket nöjda med uppnådda resultat. Man kan tro att bara för att man är i Afrika så görs saker annorlunda men det är förvånansvärt hur mycket som är likt det vi lär oss och utbildas på hemma i Sverige. Som en av de svenska instruktörerna enkelt sammanfattade sina upplevelser efter avslutad kurs:

 Stridsfordonstjänst är samma oavsett om man utför den i Afrika eller Sverige, med svenskar eller malier.”

Med vänliga hälsningar
Den svenska filialen på Bastionskursen, från Skaraborgs regemente, i Mali.