Yhteistyötä - samarbete

Finnish Swedish Exercise, FINSWEEX är inne på sitt femte dygn. De svenska och finska fartygen kommer stegvis få svårare uppgifter att lösa tillsammans. Övningen är ett steg mot målet – IOC 2017.

Kommendörkapten Toni Joutsia är fartygschef ombord på Uusimaa Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Övningen FINSWEEX trappar upp svårighetsgraden på momenten. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

IOC, Initial Operational Capability är nivån som den gemensamma sjöstyrkan Sverige och Finland ska nå upp till 2017. När nivån är uppnådd ska sjöstyrkan kunna användas i gemensamma operationer. Detta är ett politiskt beslut, samarbetet på det militära planet har pågått länge med gemensamma internationella insatser, övningar och erfarenhetsutbyte.

­— Vi känner varandra mycket väl och har ett bra samarbete sedan långt tillbaka, säger kommendörkapten Toni Joutsia som är fartygschef på den finska minutläggaren Uusimaa.

Arbetet för en gemensam sjöstyrka påbörjades förra året för Swedish Finish Naval Task Group, SFNTG. Tidigare i år genomfördes en ren stabsövning utan fartyg där grunden för dagens övning planerades. Allt eftersom skruvas tempot upp och övningsmomenten kommer att bli svårare för att 2017 kunna vara en slagkraftig och användbar gemensam styrka.

— Både Sverige och Finland jobbar enligt NATO-processer, skillnaderna i våra arbetssätt är inte många. En övning som denna är dock viktig och nödvändig. Det ger våra länder en bra grund att stå på när vår gemensamma sjöstyrka 2017 ska kunna verka tillsammans, säger Toni.

Hittills har de 16 deltagande fartygen befunnit sig i samma område, något som inom kort kommer att ändras då ubåtsjaktmoment väntar för ytstridsfartygen utanför Stockholms skärgård och ett minröjningsmoment för minröjningsfartygen i Finlands skärgård. FINSWEEX fortsätter och likaså de olika övningsmomenten, fram till den 28 maj.