700 hemvärnssoldater övar i Stockholm

Måndagen 1 september till söndagen 7 september övar cirka 700 hemvärnssoldater på olika platser i centrala Stockholm. Övningen, Rikshemvärnschefens insatsövning, genomförs årligen och är ett sätt för Försvarsmakten att öva skydd, bevakning och försvar av samhällsviktig verksamhet och infrastruktur.

Under övningen bär soldaterna vapen och stridsutrustning. Skottlossning med lös ammunition genomförs vid vissa övningsmoment, i huvudsak under lördagen.

Platser som berörs av övningen är bland annat Ursvik, Karlbergs strand, Gröndal och Telefonplan. I anslutning till dessa platser bygger man från och med torsdagen ut posteringar där civila fordon och fotgängare kan komma att stoppas för kontroll. Livgardet har informerat om detta via postutskick till berörda postnummerområden och kommer även att ha informatörer med gul väst på plats när det skjuts med lös ammunition. Militär personal kommer även att synas på andra platser, bland annat under transporter. Totalt ingår ett 70-tal militära fordon i övningen.

Övningen leds av Livgardesgruppen och deltagande hemvärnsförband leds av Militärregion Mitt som är ett krigsförband med uppgift att leda insatser inom regionens sju län i hela konfliktskalan – från fred till kris och krig. Militärregion Mitt, som tillhör Livgardet, samordnade bland annat Försvarsmaktens stöd under skogsbranden i Västmanland. Förutom Livgardet deltar även insatskompanier från Linköping, Trollhättan och Amfibieregementet.

Tillfälliga avspärrningar kan förekomma i samband med övningen. Övningen övervakas av militära övningsledare som bär blågula band eller gul väst. De som vill veta mer om Hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna är välkomna till Kungsträdgården på lördag 6 september då det genomförs ett rekryteringsevent mellan klockan 11.00 och 16.00. Bilder från övningen kommer att finnas på Livgardets facebooksida (se länk till höger).