Marinbiologisk kalender

Försvarsmakten har gett ut en maringeografisk biologikalender vilken är ett hjälpmedel för att minimera risken för onödig störning eller skada på djur och natur vid marint planerad verksamhet. Det unika med kalendern är att den månad för månad visar vilka områden som är känsliga för störningar.

Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Kalendern bygger på sammanställd kvalitetssäkrad data från myndigheter och experter gällande tid och rum för känsliga djur- och naturområden i Sverige.

Den känsliga biologin indelas i följande kategorier:

  1. Däggdjur (tumlare och säl)
  2. Fisk
  3. Fågel
  4. Skydds- och restriktionsområden

Den data som hittills inhämtats är ännu inte heltäckande men kan med fördel användas:

  • vid planering av marin verksamhet i kust och skärgårdsområden
  • som ett underlag för marinbiologiska riskreducerande bedömningar och åtgärder inför och under marin övningsverksamhet

Kalendern kommer kontinuerligt att uppdateras när Försvarsmakten får tillgång till ny information och data om känsliga djur- och naturområden. Kalendern kommer på sikt även att kompletteras med riktvärden för riskavstånd vid undervattensdetonationer.

Ladda ned marinbiologisk kalender (zip-fil

Programmet ArcReader behövs för att läsa kalendern på rätt sätt.

Ladda hem gratisprogrammet ArcReader till din dator