Miljöarbete vid internationella operationer

Vid internationella övningar och operationer samarbetar Försvarsmakten med andra organisationer, som Nato och FN, för att skydda miljön och minska miljöpåverkan från de operationer som genomförs.

Vid internationella operationer har FN, Nato och EU  riktlinjer för hur miljöhänsyn ska tas inom ramen för militära uppdrag. Värdlandets miljölagstiftning är styrande för Försvarsmaktens verksamhet vid internationella operationer, men där miljölagstiftning saknas eller den svenska miljölagstiftningen är strängare utgår Försvarsmakten från svenska bestämmelser. Därefter följer Försvarsmakten den styrning som ges från den organisation som leder och ansvarar för operationen. 

En EHO är en soldat och stabsmedlem vid internationella operationer, vars främsta uppgift är skydda personalens hälsa och minimera förbandets påverkan på miljön genom förebyggande arbete. Målet med ett välskött och effektivt miljö- och hälsoskyddsarbete är att leva upp till lagstiftning och miljöpolicy, men det finns även militärstrategiska fördelar. I regel är EHO en utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör eller veterinär. Eftersom arbetet sker inom ramen för en militär operation är det en fördel om det är en person som är anställd i, eller har en bakgrund inom Försvarsmakten – men det är inget krav.