Klimatanpassning

Försvarsmakten omfattas av, och arbetar i linje med Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Detta innebär bl.a att myndigheten har en målsättning att vidta klimatanpassningsåtgärder för att säkerställa bibehållen operativ effekt. Förmågan att anpassa verksamheten till ett förändrat klimat och bidra till målsättningen utgår från identifierade risker och sårbarheter som följer av klimatförändringar, samt integrering av klimatanpassningsåtgärder i ordinarie verksamhet. 

Försvarsmaktens verksamhet berörs både direkt och indirekt av konsekvenserna av klimatförändringar. Konfliktmönster, säkerhetspolitik, geostrategiska intressekonflikter, humanitära katastrofer och operationsområden påverkas av ett förändrat klimat. Dessa konsekvenser påverkar vårt närområde, samt militärens roll och uppgifter, både nationellt och internationellt.