Försvarssektorns miljöarbete

Ett EOD-team från Ing2 i Eksjö ytletar OXA kring skjutplatsen norr om Timbuktu.
Ett EOD-team från Ing2 i Eksjö ytletar OXA kring skjutplatsen norr om Timbuktu.
Ett EOD-team från Ing 2 i Eksjö letar efter oexploderad ammunition i Mali. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Med beaktande av de krav som uppgifterna enligt myndighetsinstruktionen ställer ska Försvarsmakten ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred.
Inom ramen för detta miljöarbete ska Försvarsmakten bidra till att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås samt vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Myndigheten ska vidare medverka i det internationella miljösamarbetet.