Försvarssektorns miljöarbete

Försvarsmakten har sedan många år tillbaka ett särskilt regeringsuppdrag att delta i det internationella miljöförsvarssamarbetet.

Ett EOD-team från Ing2 i Eksjö ytletar OXA kring skjutplatsen norr om Timbuktu.
Ett EOD-team från Ing2 i Eksjö ytletar OXA kring skjutplatsen norr om Timbuktu.
Ett EOD-team från Ing 2 i Eksjö letar efter oexploderad ammunition i Mali. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Miljöarbetet omfattar allt från direkta utbildningsinsatser inom miljöområdet exempelvis i Ukraina och Georgien, till deltagande i Natos och Europeiska försvarsbyråns (EDA) olika energi- och miljögrupper. Försvarsmakten har även ett antal olika bi- och trilaterala samarbeten, bland annat med USA och Finland.

Utbytet för Försvarsmakten är dubbelsidigt, det vill säga Försvarsmakten delar sin kunskap inom miljöområdet och får tillbaka erfarenheter från olika projekt som drivs av andra länders försvarsmakter.