Markstridsskolan i sociala medier

Markstridsskolan finns på Facebook och Twitter för att du på ett enkelt sätt ska kunna ta del av och engagera dig i vad vi gör och varför vi gör det.

facebook.com/markstridsskolan

twitter.com/FM_MSS

Du är varmt välkommen att kontakta oss, diskutera och reflektera över våra eller andras inlägg. Tänk dock på att inte skicka känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så skulle ske tas inläggen bort.

Markstridsskolan
Fakta Markstridsskolan
  • Förkortning: MSS
  • Ort: Skövde och Kvarn
  • Yrkesofficerare: 139
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 3
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 36 Markstridsskolans personal består dels av fast anställda och dels av bemanningsuppdrag. Bemanningsuppdragen innebär att personal från arméns olika förband under tidsbegränsade perioder tjänstgör vid MSS på specifika befattningar, för att sedan återgå till sitt hemmaförband. Bemanningsuppdragen varierar i tid och innebär att skolan kontinuerligt har ett tillflöde av kompetens och erfarenhet inom olika områden.