Kontakta Markstridsskolan

Markstridsskolan

 • Förkortning: MSS
 • Telefon: 0500 - 46 50 00
 • E-post:
 • Adress: Box 625
 • Postnummer: 541 29
 • Ort: Skövde
 • Besöksadress: Skövde garnison/Kvarn, Borensberg

Kontaktpersoner på Markstridsskolan

Stefan Smedman

Chef Markstridsskolan, Överste
Telefon: 0500-46 50 00
E-post:

Christer Flor

Anhörig- och veteransamordnare
E-post:

Alf Johansson

Kommunikationschef
Telefon: 072-387 99 25
E-post:
Markstridsskolan
Fakta Markstridsskolan
 • Förkortning: MSS
 • Ort: Skövde och Kvarn
 • Yrkesofficerare: 139
 • Civilanställda: 28
 • Reservofficerare: 3
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 36 Markstridsskolans personal består dels av fast anställda och dels av bemanningsuppdrag. Bemanningsuppdragen innebär att personal från arméns olika förband under tidsbegränsade perioder tjänstgör vid MSS på specifika befattningar, för att sedan återgå till sitt hemmaförband. Bemanningsuppdragen varierar i tid och innebär att skolan kontinuerligt har ett tillflöde av kompetens och erfarenhet inom olika områden.