Stabsavdelningen

Stabsavdelningen uppgift är att handlägga huvuddelen av de hundtjänstrelaterade frågorna i Försvarsmakten (vilket även omfattar placering av tjänstehundar på lång och kort sikt), att ansvara för den centrala utveckling-, prov-, och försöksverksamheten för hundtjänsten och att stödja hundtjänstenhetens övriga avdelningar med administration och praktiska lösningar.

Verksamhetsutveckling

I rollen som central prov- och försöksledare är det FHTEs uppgift att bereda och initiera försök med till exempel materiel, fordon, hundförarutrustning, samt ta fram handböcker och andra styrdokument för hundtjänsten. Inom området utveckling av materiel sker samverkan med Försvarets materielverk och förband som bedriver hundtjänst.

Forskning

För att hundtjänsten ska stå på en vetenskaplig grund bedriver FHTE forskning tillsammans med FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Forskningen har skett mestadels inom min- och explosivämnessöksområdet.

Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 350
Så har vi räknat